Eläkeläisten verotus kaipaa pikaista uudistamista

Moni eläkkeelle jäävä kokee jäätävän yllätyksen, kun uuden verokortin ennakonpidätysprosentti ei juurikaan laske verrattuna palkkatyön verotukseen, vaikka bruttoeläkkeen määrä on vain keskimäärin 60 prosenttia työtulosta. Myös vuoden vaihteessa eläkkeisiin tuleva korotus jää monelta eläkkeensaajalta mitättömäksi, sillä veroaste nousee samassa suhteessa. Kaiken lisäksi tilannetta hämmentää se, jos eläkeläinen tekee vaikkapa osa-aikaista palkkatyötä. Työstä saatu palkkatulo lasketaan yhteen eläketulon kanssa ja näin eläkkeestä perittävä vero nousee vielä entisestään, eikä palkkatyöstä jää käteen juuri mitään.

Mielestäni eläkeläisten verotussysteemi kaipaa pikaista uudistamista. Eläkeläiset ovat palkkatyönsä aikana maksaneet veronsa kiltisti, eikä miltään kantilta tarkasteltuna ole reilua se, että valtio haukkaa pienistä eläkkeistä yhä vain enemmän. Eläkeläisten veroastetta on pystyttävä laskemaan alaspäin lainsäädännön keinoin. Muutoksen lähtökohtana tulee olla veroasteen laskemisen lisäksi se, että eläkeläisenä tehdystä työstä saatua bruttotuloa verotetaan eläkkeestä erillisenä eränä.

Tänä päivänä monella alalla koetaan työvoimapulaa. Moni eläkeläinen pohtii vaikkapa vain osittaista työhön paluuta tai jaksoluontoista työtä, mikä helpottaisi vaikkapa hoitoalan tilannetta merkittävästi. Usein työhaaveet karahtavat kuitenkin kiville viimeistään sen jälkeen, kun eläkeläinen ottaa yhteyttä verottajaan. Miksi ihmeessä tehdä työtä, jos siitä ei jää käteen juuri mitään? Aiheellinen kysymys ja tilanne pitää korjata nopeasti. Meillä ei ole varaa pitää ammattitaitoista työreserviä työelämän ulkopuolella liian kireän verotuksen takia.


Kari Kulmala, kok
eduskuntavaaliehdokas

Sanomalehti Karjalainen 19.11.2022

Koti-Karjala 23.11.2022

Iisalmen Sanomat 26.11.2022

Lieksan Lehti 28.11.2022

Verotietojen julkisuus on tärkeää

Jokin aika sitten verohallinto julkaisi vuoden 2021 verotiedot. Näissä tiedoissa näkyvät vain tulot, jotka on Suomessa valtionverotuksen alaisia. Osa suurituloisista haluaisi mieluimmin pitää tulotietonsa salaisina. En pidä tällaista kovin fiksuna toimintana, koska verotietojen julkisuus ja läpinäkyvyys on tärkeää.

Monissa kesksuteluissa kuulee puhuttavan, että verotietojen julkisuus aiheuttaa turhaa kateutta. Minun mielestäni ei ole mitään hävettävää, että joku tienaa hyvin omalla työllään. Vilpilliset keinot ovat ihan eri asia! Niistä minäkin poliisina olen kiinnostunut.

Raha ja varallisuus ovat monesti sidoksissa yhteiskunnallisen vallan kanssa, joten senkin vuoksi tätä yhteyttä on tärkeää pystyä seuraamaan. Verotietojen julkisuus ja sitä myötä avoimuus ovat myös omiaan edistämään kansalaisten luottamusta päätäjiin sekä koko yhteiskuntaan. Saas nähdä pääsevätkö kansalaiset Amerikassa näkemään lopulta entisen presidentti Trumpin verotiedot vai yritetäänkö ne edelleen pimittää.

Verotietojen julkisuudesta on myös hyvä muistaa, että veroja kannetaan meidän yhteiseksi hyväksi. Mitä isommat tulot, sitä enemmän veroja.

Somehäirinnästä tai -uhkailusta kannattaa yleensä tehdä tutkintapyyntö

Ehkä poliisiammatistani johtuen saan virka-ajan ulkopuolellakin paljon ilmoituksia muun muassa häirinnästä ja uhkailusta sosiaalisessa mediassa. Tällaista toimintaa kohdistuu tällä hetkellä erityisesti Suomessa asuviin venäläisiin ja heidän perheenjäseniinsä. Olen ohjeistanut kaikkia kysyjiä, että somehäirinnästä kannattaa tehdä tutkintapyyntö poliisille, vaikka tutkinta-ajat olisivatkin pitkiä tai kyseessä ei lopulta olisikaan rikos. Tutkintapyynnöllä on monesti ennalta estävä vaikutus. Häiritsevä käyttäytyminen loppuu tai ainakin vähenee tutkintapyynnön tai poliisin vierailun jälkeen.

Somessa tapahtuvaa häirintää tutkitaan yleensä kunnianloukkauksena, vainoamisena, yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämisenä tai jopa laittomana uhkauksena. Nämä rikokset ovat asianomistajarikoksia vainoamista lukuun ottamatta. Tämä tarkoittaa, että asianomistajarikoksen esitutkinta edellyttää pääsääntöisesti asianomistajan rangaistusvaatimusta. Toisen puolesta ei siis voi tehdä tutkintapyyntöä.

Poliisissa esitutkintakynnys ei välttämättä ylity, mikäli tapauksesta ei ole saatavilla tarpeeksi faktatietoa. Olisikin erittäin tärkeää tallentaa viestin lähettäjän URL-osoite, viestit, kuvat ja muu materiaali, minkä kokee häirinnäksi tai uhkaukseksi itselleen.

Myös sosiaalisen median alustoilla on vastuu. Niiden tulee tiedon saatuaan puuttua asiaan. Kun huomaa häiriköintiä sosiaalisen median alustoilla, tulee niille ilmoittaa asiasta. Ellei näin tee, alustat eivät tiedä puuttua häiriköinteihin. Profiilien ilmiantaminen some-alustoille onkin siis erittäin tärkeä ensitoimenpide somehäirintätapauksissa.

Suomessa, erityisesti meillä Pohjois- ja Etelä-Karjalassa, asuu paljon venäläistaustaisia, joita ei voi mitenkään syyllistää Putinin tai Kremlin teoista. Sosiaalisessa mediassa on pelisäännöt joita tulee noudattaa, niin viestin lähettäjän kuin sosiaalisen mediankin.

Kari Kulmala, Rääkkylä

eduskuntavaaliehdokas, kok

4.11.2022 Sanomalehti Karjalainen

Turvallisuus huomioitava aseiden kuljetuksessakin

Sanomalehti Karjalaisen 22.10.2022 pääkirjoituksessa kirjoitetaan metsästyksen turvallisuudesta. Kirjoituksesta saa helposti sen kuvan, että metsästysrikkomukset ja -rikokset olisivat huomattavsti lisääntyneet tänä syksynä. Suurin osa metsästäjistä noudattaa voimassa olevaa lakia, niin metsästyksessä kuin aseiden kuljettamisessa autossa. Olen ollut itse paikalla, kun metsästysseuran puheenjohtaja tai metsästyksen johtaja on kertonut metsästämään lähteville turvallisuusasioita läpi käskynjaon yhteydessä. Tämän jälkeen sääntöjen noudattamatta jättäminen katsotaan seuran sisälläkin jopa rangaistuksen arvoiseksi.

Olen ollut poliisina usein metsästyksenvalvontatehtävissä tänäkin syksynä. Rikkeitä olemme todenneet erittäin vähän, mutta niissä on korostunut etenkin aseiden ladattuna tai takapenkillä suojaamattomana kuljettaminen. Tämä on korostunut yksittäisten pienriistaa pyytävien metsästäjien rikkeinä, ei vahvasti valvotussa hirvi – tai suurpetometsästyksessä.

Vielä muistutuksena metsästyslaista. Kun asetta kuljetetaan moottorikäyttöisessä ajoneuvossa, tulee ase olla suojattuna asepussissa tai suojatussa tilassa. Ase ei saa olla ladattuna, eikä edes panokset lippaassa, silloin kun lipas on aseessa kiinni. Tämä kaikki parantaa osaltaan turvallisuutta, niin liikenteessä kuin metsästyksessä.

Tästä linkistä löydät hyviä ohjeita aseen kuljettamiseen ym.

https://jahtimedia.fi/metsastysammunta/aseen-kuljetus

Varautuminen kriiseihin on viisautta

Ukrainan sota näyttäisi kulkevan kohti pahempaa. Venäjän tavoitteena on Ukrainassa selvästi kansanmurha, jota pystymme seuraamaan joka päivä medioista. Ukrainalaisten kansanmurha heijastuu myös Suomeen. Reserviläisjärjestöihin tulee uusia jäseniä jatkuvasti, ja vapaaehtoisille maanpuolustuskursseille on tungosta. Pidän tätä hyvänä, koska reserviläistoiminta ja vapaaehtoinen maanpuolustus tukevat Suomen maanpuolustusta. Suomi on aina puolustamisen arvoinen maa! Jokainen meistä on tärkeä ja jokaiselle löytyy kriisin aikana tehtävä, vaikka sitä joku saattaa epäillä.

Tällä hetkellä Suomeen ei kohdistu suoranaista sodan uhkaa. Tämän on meille vakuuttanut moneen kertaan maailmallakin erittäin arvostettu puolustusvoimiemme ylipäällikkö, presidentti Sauli Niinistö. Viimeksi 11.10. Oslossa hän painotti varautumisen tarvetta ja kertoi, että ”sellaista viisautta kannattaa harjoittaa, että vähän miettii, mitä tässä voi sattua ja mitä minä juuri silloin voin tehdä”. Presidentin puheessa piilee jälleen erittäin suuri viisaus!

Tällä hetkellä yksi tärkeimmistä asioista on huolehtia oman ja läheisen kodin kotivarasta. Se tarkoittaa varmuusvarastoa, millä turvataan kodin selviytyminen poikkeusoloissa. On myös hyvä miettiä ennakkoon, mitä tekee silloin, kun tulee sähkökatkos, tietokoneyhteydet ovat poikki eikä älykännykkäkään toimi, ruokakaapin hyllyt ovat tyhjät tai juomavesi on saastunut. Yksikin näistä aiheuttaa nykyaikana jo jonkinlaisen katastrofin taloudessa.

Tietokoneyhteyksiä huomattavasti tärkeämpää on, että taloudessa on lämpimiä vaatteita ja puhdasta juomavettä sekä ruokaa useaksi päiväksi. Käteistä rahaakin olisi hyvä olla, että voi tehdä edes vaihtokauppaa pakollisista tarvikkeista. Sähkökatkon tai kyberhäiriöiden aikana ei edes käteisellä saa maksettua ostoksia ruokakaupassa. Tästä on omakohtaisia kokemuksia tältä vuodelta.

Ukrainan tilanteesta voimme ottaa oppia. Kovin moni ei vielä vuosi sitten tiennyt, mitä on tulossa. Varautuminen talouksissa on viisautta, ei liioittelua.  

Kari Kulmala, Rääkkylä

eduskuntavaaliehdokas, kok

Karjalainen 21.10.2022

Automiiteillä voi olla kohtalokkaat seuraukset

Tilastojen mukaan nuoret kuljettajat ovat edelleen ikäryhmänsä kokoon suhteutettuna yliedustettuina niin onnettomuus- kuin uhritilastoissakin. Heidän aiheuttamat onnettomuudet painottuvat viikonloppuihin ja monesti autoissa on samanikäisiä matkustajia. Samalla on hyvä muistuttaa, että ikäluokan tällainen epäsuotuisa liikennekäyttäytyminen koskee vain pientä osaa nuorista kuljettajista, myös 17-vuotiaista autonkuljettajista.

Viime vuosina ovat yleistyneet erityisesti viikonloppuisin mopojen, moottoripyörien ja saksalaisvalmisteisten merkkien automiitit. Näissä nuoriso kokoontuu viettämään iltaa muun muassa kauppakeskusten piha-alueille. Automiitteihin tullaan kutsuttuna maakuntarajojenkin takaa ja tapahtuman tarkoituksena on pääsääntöisesti porukalla vain kaahata ja polttaa kumia näytöstyyliin. Tapahtumissa voi olla hyvinkin satoja ajoneuvoja.

Toiminta tapahtumissa on hyvin järjestelmällistä. Heillä on omat tiedustelijat, jotka seuraavat koko ajan missä poliisiautot liikkuvat, olivatpa nämä poliisitunnuksin olevia tai siviilimallisia poliisiautoja. Siellä missä tiedustelijoiden mukaan poliisiautoja ei ole, poltetaan kumia ja kaahataan muiden katsoessa ympärillä. Tällaisissa tapahtumassa on suuri vaara, että ajoneuvo lähtee nuoren ja kokemattoman kuljettajan käsistä ja törmää ympärillä oleviin katselijoihin.

Poliisilla on varsin rajalliset mahdollisuudet puuttua tällaiseen toimintaan. Valvontaa tehdään hälytystehtävien lomassa. Viikon alussa voimme lukea maakuntalehdistä, millaista toiminta on ollut ja millaisia ylinopeuksia on maakunnassa ajettu. Valitettavasti näissä uutisoinneissa näkyvät vain ne tapaukset, jotka päätyvät aikanaan käräjille. Uutisoinneissa eivät näy ne tapaukset, joissa poliisi on ottanut kuljettajalta ajo-oikeuden pois. Näitä tapauksia on kaikista tapauksista vähintään kaksi kolmasosaa.

Moottorikäyttöistä ajoneuvoa ei tunnetusti ajeta ajokortilla tai rekisterikilvillä, jotka poliisi on jo ottanut pois. Ajoneuvoa ajetaan, kun kuljettaja katsoo siihen olevan tarvetta. Pidän edelleen ongelmakuljettajiin kohdistuvaa ajoneuvon takavarikointia ja sen myötä valtiolle menettämistä tärkeänä toimenpiteenä.

Kari Kulmala, Rääkkylä

eduskuntavaaliehdokas, kok

Karjalainen 27.9.2022

Kansalaisaloite 20.8.2022, ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä

Tämän vuotinen karhumetsästys on pääosin ohi kannanhoidollisesta metsästyksestä tehtyjen valitusten vuoksi. Varmista, että tulevaisuudessa tilanne on toinen! Allekirjoita kansalaisaloite!

https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/11115

Kansalaisaloitteen otsikko: Suurpetojen kannanhoidollisten pyyntilupien valitusoikeus tulee olla vain paikallisilla toimijoilla, eikä suurpetojen kannanhoidollisiin pyyntilupiin liittyvät valitukset saa johtaa kaatolupien toimeenpanokieltoon.

Aloitteen sisältö:

Vaadimme, että lakia muutetaan siten, että suurpetojen kannanhoidollisten pyyntilupien valitusoikeus tulee olla vain paikallisilla toimijoilla, eikä suurpetojen kannanhoidollisiin pyyntilupiin liittyvät valitukset saa johtaa kaatolupien toimeenpanokieltoon.

Perustelut:

Suomessa suurpetojen kannanhoidollisen metsästyksen osalta eduskunta sekä maa- ja metsätalousministeriö ovat paljon vartijoina. Eduskunta vahvistaa lait. Ministeriö vastaa suurpetojemme lainsäädännön, normiston sekä kannanhoitosuunnitelmien valmistelusta. Ministeriölle Luonnonvarakeskus tuottaa vuosittain tarvittavat tutkimukset sekä kanta-arviot suurpedoistamme. Riistakeskus vastaa suurpetoihin kohdistuvista kaatoluvista.

Suurpetojen kaatoluvat eivät ole tuulesta temmattuja vaan kannanhoito perustuu aina jokaiselle lajille valmisteltuun, virkamiestyönä tehtyyn tarkkaan hoitosuunnitelmaan, jossa on huomioitu tarkasti suurpetojen elinvoimaisuus ja sen turvaaminen. Heidän virkavastuulla tehtyyn työhön tulee kansalaisten voida luottaa.

Suurpetojen kannanhoidollisesta metsästyksestä tehdyt valitukset vaarantavat vahvoilla suurpetoalueilla olevien ihmisten turvallisuuden. Suurpetojen ihmisarkuus vähentyy, petojen ja ihmisten kohtaaminen yleistyy sekä kotieläinvahingot lisääntyvät merkittävästi. Suurpetojen aiheuttamista vahingoista valtio maksaa asianomistajille noin 10 miljoonaa euroa vuosittain. Tätä kaikkea voitaisiin vähentää kannanhoidollinen metsästys sallimalla.

Metsästysharrastus mahdollistettava uusillekin metsästäjille

Meillä Suomessa metsästysoikeus on sidottu varsin tiukasti maanomistukseen. Ellet omista maata, metsästysharrastuksen harjoittaminen voi olla oman kunnan alueella erittäin haastavaa. Maanomistajalla on oikeus metsästää ja määrätä metsästyksestä omilla maillaan, muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Monesti maanomistajat vuokraavat maansa metsästysoikeuden paikalliselle metsästysseuralle ja näin tulisi olla jatkossakin. Tällöin metsästysseurat voivat myydä myös vieraskortteja, jolloin seuran jäsenen mukana voi metsästää seuraan kuulumaton metsästäjä.

Metsästys viehättää entistä enemmän koiraharrastajia, nuoria sekä naisia ja tässä näen suuret mahdollisuudet entistä paremmalle metsästyskulttuurille. Monella metsästys kulkee maakunnassamme suvussa ja on luonnollinen valinta harrastukseksi. Metsästykseen ja koiraharrastukseen kasvetaan mukaan. Näkisin hyvänä, että koulujen opetussuunnitelmiin kuuluisi erä- ja metsästäjäkurssit valinnaisaineina. Tällä mahdollistettaisiin nuorelle koululaiselle oikeanlainen tiedonsaanti perinteisestä suomalaisesta eränkäynnistä.

Elokuun alussa monet metsästysseurat pitävät vuosikokouksiaan. Kokouksissa päätetään myös uusista seuran jäsenistä. Toivon, ettei kokouksissa ketään jätetä perusteettomasti hyväksymättä seuran jäseneksi. Tarvitsemme jatkossakin uusia hirvimiehiä ja -naisia. Tämäkin olisi kokouksissa hyvä muistaa, eikä pitää kynsin hampain kiinni omista oikeuksista ja vuosikymmeniä tehdyistä seuran säännöistä. Metsästysharrastus muuttuu jatkuvasti ja monen seuran säännöt vaativat vielä päivitystä 2000-luvulle.

Metsästyskulttuurissamme arvostetaan eettisyyttä, saaliin kunnioittavaa käsittelyä sekä hyviä metsästystapoja. Tätä perinnettä meidän tulee opettaa jatkossakin jälkipolvillemme ja mahdollistaa myös maattomien metsästäjien metsästys.

Kari Kulmala, metsästäjä

eduskuntavaaliehdokas (kok) Rääkkylä

Sanomalehti Karjalainen 4.8.2022

Lieksan Lehti 8.8.2022

Tämän syksyn karhujahti Pohjois-Karjalassa on todennäköisesti ohi

Kannanhoidolliseen karhunmetsästykseen myönnettiin tälle syksylle 197 poikkeuslupaa joista 96 Pohjois-Karjalaan. Tämä karhujahti näyttäisi kuitenkin pääosin olevan jo ohi poikkeusluvista tehtyjen valitusten vuoksi. Tänään ilmoitettiin, että poikkeusluvat on laitettu toimeenpanokieltoon ja tällä tavoin ne estävät 20. elokuuta alkavan karhujahdin toteutumisen valitetuilla alueilla.

Yleensä tällaiset hallinto-oikeuskäsittelyt vievät kuukausia, jopa vuosia ja niistäkin voi vielä valittaa ylempään oikeusasteiseen. Tällainen valitusten tekeminen vaarantaa koko suomalaisen metsästyksen, ei pelkästään karhumetsästystä. Mihin tarvitsemme jatkossa huippuunsa jalostettuja metsästyskoiria, ellei niiden kanssa voida edes harjoitella metsästystä?

Suomessa on olemassa järjestöjä, jotka viis veisaavat metsästyksestä tulevista tuotoista elinkeinoelämälle tai valitusten taloudellisista vaikutuksista. Järjestöjen ainut tarkoitus on saada metsästys ja myös kalastus kielletyksi Suomessa. Suomessa päättäjien tulee olla hereillä, eikä lähteä myötäilemään tällaisten järjestöjen toimintaa ja toiveita.

Hoitoalan työolot ja palkkaus kuntoon alan turvaamiseksi

Hoitohenkilöstön henkilöstövaje on ollut tänä kesänä vaikea muun muassa terveyskeskussairaaloissa,  kotihoidossa sekä ikäihmisten asumispalveluissa. Henkilöstövaje hankaloittaa koko palveluketjun toimintaa. Monessa terveyskeskussairaalassa on jouduttu sulkemaan osastoja useamman kuukauden ajaksi. Tällöin suurin paine kohdistuu jälleen keskussairaalaan ja sen kesäaikana ruuhkautuneeseen toimintaan. Tähän olemme tottuneet jo aikaisempina vuosina ja kiltisti odottaneet päättäjiltä oikeita päätöksiä ja parempia aikoja. Onko sellaisia näköpiirissä?

Perusongelma on henkilöstön saatavuus ja ns. pitovoima, mitkä ovat olleet jo useamman vuoden ongelmia koko sote-alalla. Mielestäni työolojen kehittäminen sekä palkkojen korottaminen koko sote-alalla ovat aivan keskeisiä keinoja, millä henkilöstöpulasta kärsivää alaa tulee lähteä elvyttämään. Työstä saatava asianmukainen korvaus lisää alan veto- ja pitovoimaa ja tuo alalle uusia ja hoitotyöstä jo karanneita työntekijöitä takaisin.

Hoitotyön opiskelijoiksi on ollut vielä viime vuosina kohtuullisen hyvin hakijoita. Valtakunnallisesti on kuitenkin nähtävissä erityisesti sairaanhoitajakoulutukseen hakeutuvien vetovoiman heikkenemistä.

Poliisin ja hoitohenkilöstön koulutus ovat ammattikorkeakoulupohjaisia. Molempiin koulutuksiin kuuluu pitkät harjoittelujaksot työssä. Kun poliisiksi opiskeleva lähtee työharjoitteluun, hän saa siitä opiskeluajan palkan, mahdolliset haittatyökorvaukset ja joskus jopa päivärahan. Myös opiskelijan ohjaaja saa ohjaamisesta korvauksen. Näin tulee ollakin, koska yhdessähän samoilla työtehtävillä pelätään ja myös iloitaan.

Hoitajaksi opiskeleva tekee työtä talkoilla ja pelkällä ammattiylpeydellä. Ammattikorkeakoulut maksavat yli kahdeksan miljoonaa euroa sote-harjoitteluista eri yrityksille ja julkisille toimijoille. Eikö tästä rahasta liikenisi vähän hoitoalan opiskelijoillekin?  

Hoitoalan koulutukseen on mahdollista saada muutoksia, mikäli niin haluamme. Muutoksella olisi kyse nimen omaan yhdenvertaisuudesta, oikeudenmukaisuudesta ja arvostuksesta hoitoalaa kohtaan.   

Hoitajapula ei lähde juhlapuheilla, eikä edes käskemällä. Se lähtee arvostuksella ja arvostus lähtee aina teoista. Teot ovat olleet vuosien mittaan vähissä, olipa hallituskokoonpano mikä tahansa.

Kari Kulmala, Rääkkylä

Aluevaltuuston jäsen

Eduskuntavaaliehdokas (kok)

Kotiseutu-uutiset 20.7.2022

Sanomalehti Karjalainen 25.7.2022 (Otsikko muutettu toimituksen toimesta)

Koti-Karjala 27.7.2022