Palvelusetelit käyttöön!

Heräsin viime yöllä siihen, että pala hampaasta  pyöri suussani. Hammas oli lohjennut. Aamulla aikaa tilatessani hammaslääkärille totesin, ettei se olekaan niin yksinkertaista.

Kivuttoman hampaan korjaaminen julkisessa terveydenhoidossa menisi kahden kuukauden päähän ja yksityisellä ensi viikolle. Kummankohan valitsisi? Olisipa palveluseteli käytössä, niin pääsisi halvemmalla yksityiselle puolelle!

Minulle asioista päättävänä henkilönä on tärkeää, että sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjillä on aina mahdollisuus vaikuttaa palveluihinsa. Tärkeintä on, että ihminen saa palveluita juuri silloin, kun niitä tarvitsee. Minulle ei ole merkitystä sillä, tuottaako palvelut hyvinvointialue, yritys tai yrittäjä vai sote-alan järjestö. Haluan palvelusetelit laajaan käyttöön tulevilla hyvinvointialueilla!

Hallituksen esitys laiksi eläinten hyvinvoinnista ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamiseksi

Otin kantaa lain valmistelussa maa- ja metsätalousministeriöön seuraavasti:

Esitys sisältää ehdotuksen kalastuslain 118 §:n (kalastusrikkomus) muuttamisesta. Sen 1 momentin 15 kohdassa ehdotetaan säädettäväksi kalastusrikkomuksena rangaistavaksi 58 b §:ssä säädetyn kalojen ja rapujen lopetusvelvollisuuden laiminlyönti. Kalojen ja rapujen lopetusta koskeva 58 b § ehdotetaan otettavaksi uutena säädöksenä kalastuslakiin. En katso tällaista ehdotusta tulevaan lakiin tarpeelliseksi.

Erityisesti pienten pilkki- ja onkikalojen lopetus on haastavaa. Mielestäni laissa tulisi olla, että: ”Kaloja ei tarvitsisi välittömästi saaliiksi ottamisen jälkeen lopettaa, mikäli kalastuksen tarkoituksena on menetelmästä riippumatta pyytää vesistöstä lukuisia pienikokoisia saaliskaloja, tai jos lopettaminen turvallisesti on haastavaa, tai jos saaliskalojen oletettu laatu elintarvikkeena heikkenee lopettamistavan vuoksi”.

Tässä lausunnolla olevassa ehdotetussa muodossa puhutaan myös ”suuresta saalismäärästä”. Ellei tähän tehdä tarkennusta, niin uusi laki koskee myös ammattikalastajia tai hoitokalastajia, koska heilläkin voi tulla pienempi saalismäärä. Mikäli tämä luonnoksella oleva laki toteutuisi, velvoitettaisiin kaikkien pikkukalojen lopettamista.

Mikäli laki tulisi voimaan ehdotetunlaisena, olisi todennäköistä, ettei ehdotettujen kalastuslain 58 b §:n ja kalastuslain 118 §:n 5 kohdan noudattamista kyetä tosiasiallisesti edes valvomaan. Tälläkin hetkellä poliisit valvovat eläinlääkäreiden kanssa kalastuskilpailuissa ”vihjeiden ja nimettömien ilmoitusten perusteella” ja mielestäni tämä on kalliiden resurssien tarpeetonta käyttöä. Tällainen valvonta voi samalla heikentää rikosoikeusjärjestelmää kohtaan tunnettua yleistä kunnioitusta. Mikä ei ole oikeus ja kohtuus, ei voi olla lakikaan.

Rääkkylässä 13.1.2022

Kari Kulmala, vapaa-ajankalastaja

82300 Rääkkylä

Aluevaalien ennakkoäänestys alkaa

Aluevaalien ennakkoäänestys on 12.-18.1.2022. Varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 23.1.2022.  Vaaleissa päätetään alueesi sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluista. Vaalit ovat sinulle tärkeät! Ne ovat tärkeät myös minulle, koska olen asettunut ehdokkaaksi Pohjois-Karjalan maakunnassa.

Olen tottunut tekemään kipeitäkin päätöksiä ja uimaan vastavirtaan, valtaosan päättäjistä mennessä virran mukana. En ole kuitenkaan ns. vastarannan kiiski. Tästä on olemassa paljon näyttöjä!

Haluan valtuustossa perehtyä kunnolla jokaiseen asiaan ennen päätöksentekoa. En ole Pelastuslaitoksen tai Siun soten palveluksessa, joten olen vain harvoin jäävi päätöksiä tehtäessä! Sinä päätät, kuka valtuustossa asioistasi päättää! Jos katsot sopivaksi, niin äänestä 327. Olen palveluksessasi, myös vaalien välissä!

Turvallisuudesta ei tingitä

Oletko ajatellut mitä teet kun tarvitset ihan oikeasti apua? Todennäköisin vaihtoehto on, että soitat hätäkeskukseen. Samalla toivot, että saisit sieltä mahdollisimman nopeasti apua. Tämä ei ole kuitenkaan tulevaisuudessakaan itsestäänselvyys. Ei ole mitään varmuutta, että kotipaikkakunnallasi on jatkossa paloasema, jossa on lähtövalmiudessa pelastusalan ammattilaisia. Tästäkin asiasta päätetään tulevissa aluevaaleissa vuoden 2023 alusta lukien.

Mielestäni ihmisten turvallisuudesta ja pelastustoimelle annetuista lakisääteisistä velvoitteista ei voi tinkiä. En myöskään näe, että maakuntamme paloasemista on tarvetta vähentää. Päinvastoin tulevan aluevaltuuston tulee panostaa palo- ja pelastusasemien henkilöstön riittävyyteen, henkilöstön jaksamiseen ja alan houkuttelevuuteen.

Väitän, että yli 30 vuotta poliisina antaa minulle hyvät mahdollisuudet ymmärtää palo- ja pelastustoimea ja sen tehtäviä kohtaan. Olemme olleet monella yhteisellä työtehtävällä vuosien aikana. Työ turvallisuuden hyväksi jatkuu!