Jokaisella on oikeus ilmaista vakaumuksensa

Suomessa perustuslain 11. pykälä uskonnon ja omaantunnonvapaudesta takaa meille jokaiselle oikeuden tunnustaa ja harjoittaa uskontoa, oikeuden ilmaista vakaumustaan sekä oikeuden kuulua tai olla kuulumatta uskonnolliseen yhdyskuntaan. Tämä hieno oikeus ei ole käytössä kaikissa maailman maissa. Suomessa tämä oikeus on, ainakin teoriassa ja lakiin kirjoittettuna.

Kansanedustaja Päivi Räsäseen (kd.) kohdistuva syyte hänen Raamattuun perustuvista lausunnoistaan pitäisi olla kaikille kristityille varoitus uskonnonvapauteen kohdistuvien uhkakuvien toteutumisesta. Eikö kristityllä enää olekaan oikeutta elää ja julistaa vakaumuksensa mukaisesti? Mielestäni yhteiskuntamme kristillistä arvopohjaa on murennettu jo vuosikausia, eikä loppua ole näkyvissä. Tuskin esimerkiksi islamistit sallisivat tämänkaltaisen toiminnan omalle uskonnolleen.

Perustuslaissa taataan myös jokaiselle lähtökohtaisesti oikeus lupaa hankkimatta järjestää kokouksia ja mielenosoituksia sekä osallistua niihin. On muistettava, että perusoikeuksiin kuuluu oikeuksien lisäksi myös vastuu. Missä menee esimerkiksi raja silloin kun niin sanotulla Elokapinalla vaarannetaan yhteiskunnan turvallisuus ja toiminta? Mielestäni nykyinen näytelmä Mannerheimintiellä on erittäin vastuutonta ja typerää toimintaa. Vaikka mielenosoittajien sanoma on tullut selväksi, silti he jatkavat toimintaansa. Julkinen tie ei mielestäni ole oikea paikka tällaiselle mielenosoitukselle.

Poliisia on aina helppo arvostella, mutta oikeat vastuunkantajat löytyvät eduskunnasta. Siellä säädetään lait! On selvää, että kun poliisi tyhjentää Mannerheimintien tukokset, siitä seuraa kantelutulva poliisia kohtaan. Tässä vaiheessa ylimmät laillisuusvalvojat, syyttäjät, asianajajat ja tuomioistuimet saavat lisätöitä, mutta siitähän heille maksetaan.

Lain tulisi mielenosoitusten osalta olla yksinkertainen ja selvä: jos teko häiritsee kohtuuttomasti muuta toimintaa, teko olisi kielletty. Mikäli poliisin hajaantumiskehoitusta ei noudateta, henkilöt otetaan kiinni ja vapautetaan sakon kera.

Räsäsen ja Elokapinan toiminta on perustuslailla turvattu, mutta toimintatavat niiden harjoittamiseen ovat erilaiset.

Kari Kulmala, Rääkkylä

Sinisten puheenjohtaja

Sanomalehti Karjalainen 24.6.2021

Sote-uudistus

Sote-uudistus on tänään eduskunnan äänestyksessä. Itse äänestäisin uudistuksen puolesta. Uudistus ei ole varmasti vielä valmis, mutta parempi kuin nykyinen tila. Sitä tulee siksikin jatkuvasti kehittää, pientä osaa kerralla ja aina kun todellista uudistamisen tarvetta on.

Meidän jokaisen on voitava luottaa siihen, että saamme tarvitsemamme hoidon ja hoivan oikea-aikaisesti, laadukkaasti ja kohtuullisin kustannuksin. Meillä tulee olla luottamus siihen, että meistä huolehditaan. Sote-uudistuksen lähtökohtana tulee olla ihmisen tarpeet, ei uudistus vain uudistamisen vuoksi.

Uudistamiselle on tarvetta, sitä ei kukaan voi kieltää. Tällä hetkellä ei esimerkiksi kansalaisten yhdenvertaisuus toteudu. On selvää, että palvelua tarvitsevalle ei ole kovin paljon merkitystä sille, millainen palvelujen hallinnollinen rakenne on. Hänelle tärkeintä on, että hän saa palvelut nopeasti asuinpaikasta tai taloudellisesta asemasta riippumatta.

Uudistus on suuntaus parempiin palveluihin. Ihan varma en ole siitä, vähentääkö uudistus kustannuksia, mutta sitäkin tulee seurata ja tehdä tarvittavat toimenpiteet välittömästi, elleivät ne toteudu.

Palvelut kuuluvat tasapuolisesti kaikille

Rääkkylä on hyvä paikka asua ja elää. Tämän kuulee usein erityisesti paluumuuttajan suusta ja ymmärtää viimeistään silloin, kun on tutustunut muihinkin kuntiin kuin Rääkkylään.

Rääkkylästä tulee silti monelle mieleen vain negatiiviset asiat. Taasko siellä valitetaan jostain? Onko Rääkkylä jälleen kriisikunta. Milloin loppuu kunnan itsenäisyys? On hyvä muistaa, että päätöksien kyseenalaistaminen on jokaisen kuntalaisen oikeus ja Rääkkylän kunnan velkaantuneisuus on paljon alhaisempi kuin Suomen kunnissa keskimäärin. Työtä talouden parantamiseksi tehdään koko ajan hartiavoimin, valituksista huolimatta.

Rääkkylässä on asukkaille mahdollistettu liittyminen valokuituverkkoon. Tämä mahdollistaa nopeat tietoliikenneyhteydet ja muun muassa etätyön mahdollisuuden.

Ymmärrän hyvin, että kaikki kuntalaiset eivät voi tai halua olla mukana digitalisoituvassa yhteiskunnassa. Osalla kuntalaisista ei tule koskaan olemaan tietokonetta tai älypuhelinta. He eivät käytä edes pankkikorttia vaan maksavat ostoksensa käteisellä. Tämä tulee heille mahdollistaa.

Näen tärkeänä, että kunnissa panostetaan palveluiden saatavuuteen niillekin, jotka eivät ole tietokoneajassa mukana. Miten kuntalainen saa kunnan tarjoaman palvelusetelin tai kaupparyhmittymien tarjoukset, ellei hän käytä internettiä tai älypuhelinta? Kunnan tehtävä on huolehtia, että palvelut kuuluvat kaikille niitä tarvitseville.

Kari Kulmala, Sinisten puheenjohtaja, kuntavaaliehdokas (sin)

Kotiseutu-uutiset 8.6.2021