Päästötön raideliikenne maaseudulle

Osa maakuntien yrityksistä ja asukkaista on vaikeuksissa, kun Finnair päätti yksipuolisesti, ettei se enää lennä viiden maakunnan ja Helsingin välisiä lentoja. Hallituspuolueiden kansanedustajille vinkiksi, että kannattaisi kokeilla rahan voimaa. Kun valtion rahahanat Finnairin suuntaan katkeavat, se laittaa heidätkin neuvottelemaan. Finnairille olisi varmasti olemassa vaihtoehtoja myös muista lentoyhtiöistä kilpailutuksen myötä.

Hallitus on panostanut maakunnassamme mm. Ilomantsin ratapihan kunnostukseen. Raakapuun kuljettamiselle ja aktiivihiilitehtaalle radan toimivuus on erittäin tärkeää. Se voisi olla sitä myös henkilöliikenteelle. Hallituksen toimet jäävät raideliikenteen osalta ilman sen suurempia keksintöjä. Yksi järkevä uudistus olisi päästötön raideliikenne maaseudulle, mikä täyttäisi hallitusohjelman vaatimukset, niin ilmaston suojelun kuin työllisyydenkin osalta.

Tällä hetkellä paikallista raideliikennettä operoidaan puutteellisella tarjonnalla ja erittäin epätaloudellisilla, ilmastoa saastuttavilla vanhoilla diesel-vetureilla. Mikäli romutettavaksi määrätty Sm2-kalusto modifioitaisiin uusintakäyttöön akkukäyttöisinä sähköjunina, olisi liikennöinti päästötöntä myös sähköttömillä raideosuuksilla. Se olisi kustannuksiltaan niin edullista, että nykyisellä rahoituksella voitaisiin raideliikennettä lisätä merkittävästi Itä-Suomessa. Akkukäyttöisillä sähköjunilla voitaisin ylläpitää riittävää junaliikennettä Joensuusta Ilomantsiin, Pieksämäelle ja Nurmekseen sekä voitaisiin avata uudelleen myös reitti Nurmeksesta Kontiomäkeen, kuten myös henkilöliikenne Joensuusta Kuopioon.

Litium-akkujen käyttö energiavälineenä tulisi olla väliaikainen ratkaisu. Se olisi kuitenkin oikeansuuntainen ratkaisu, odotettaessa vetyteknologian kehittymistä raideliikenteessä.

Sanomalehti Karjalainen 24.9.2020

Hallituksen ensi vuoden budjetti ei tuo helpotusta työllisyyteen

Ensi vuoden budjettiesityksen työllisyyspaketti jää torsoksi. Hallitus toivoo, että työmarkkinajärjestöt tekevät heidän puolesta vaikemmat päätökset, kuten esim. eläkeikää lähestyvien työllisyystoimien parantamisen. Tämä on vastuun pakoilemista, mutta senhän hallitus osaa. Se on sitä jo yli vuoden harjoitellut. Hallitus on unohtanut, että Suomen talous kääntyy nousuun vain työn tuottavuutta lisäämällä ja työpaikkoja luomalla, ei kuuden tunnin työpäivällä. Hallitus on selvästi pettämässä itseään työllisyystavoitteiden osalta. Vappusatanen jää toki lupaamatta!

Hallitus on harjoitellut myös valtion velanottoa ja jatkaa samalla tiellä. Ensi vuoden budjetin alijäämä paisuu kaiken muun otetun velan lisäksi vielä lähes 10,8 miljardilla eurolla. Se tarkoittaa, että Suomi ottaa ensi vuonna velkaa 1,2 miljoonaa euroa joka tunti. Tätä velanottoa perustellaan koronalla, ja erityisesti sillä, että varaudutaan koronasta tuleviin lisäkuluihin. Uskokoon ken haluaa!

Budjetissa saa rahoituksen myös oppivelvollisuuden jatkaminen kasvavista kustannuksista huolimatta. Olisi ollut perusteltua siirtää tätäkin uudistusta muutamalla vuodella, eikä lisätä ensi vuodelle kustannuksia.

Budjetissa on toki valonpilkkujakin. Jatkossa voi maaseudullakin entistä halvemmalla kulkea työmatkat polkupyörillä kun työsuhdepolkypyörille koittaa verovapaus. Tätä uudistusta erityisesti pitkien matkojen maaseudulla odotetaan vesi kielellä!

Siniset vaativat polttoaineveron keventämistä ja kiinteistöveron alarajan poistamista

Hallitus on tehnyt ison virheen polttoaineveroa korottaessaan. Päätös lisää alueellista epätasa-arvoa ja heikentää Suomen kilpailukykyä. Hallituksen päätös on johtanut mm. irtisanomisuutisiin ja tehtaiden lakkauttamisiin. Siniset haluavat pitää koko Suomen elinvoimaisena ja teollisuuden kotimaassa. Tämänkin vuoksi vaadimme hallitusta budjettiriihessä alentamaan polttoaineveroa. Hallitus korotti polttoaineveroa elokuun alusta lähes seitsemän senttiä litralta. Tämä johtaa merkittävästi kasvaviin kustannuksiin paitsi maaseudulla asuville suomalaisille, myös kotimaiselle kuljetusalalle ja sen kautta teollisuudelle.

Siniset näkevät tärkeänä, että polttoaineveron laskemisen lisäksi hallituksen on välittömästi luotava ammattidiesel-järjestelmä logistiikan tarpeisiin. Vain näin voimme taata alhaiset kuljetuskustannukset ja Suomen kilpailukyvyn kansainvälisillä markkinoilla myös tulevaisuudessa.

Siniset puolustavat maaseudun elinvoimaa. Siniset katsovat, että koronakriisin keskellä on tärkeää tukea suomalaisen maaseudun elinvoimaa. Puolue vaatii kiinteistöveron uudistamista niin, että kunnilla on suurempi vapaus päättää verotuksestaan itse.

Kiinteistövero ei etenkään harvaan asutuilla alueilla vastaa kiinteistöjen todellista arvoa, mikä johtaa kohtuuttomiin tilanteisiin maaseudulla asuville. Siniset haluavat, että valtionvarainministeri Matti Vanhanen (kesk.) tekee hallitukselle esityksen kiinteistöveron alarajan poistosta, jolloin kuntien on mahdollista laskea maaseudulla asumisen kustannuksia ja lisätä vetovoimaansa vapaasti. Siniset haluavat, että kiinteistöveron alarajan poisto tehdään alkavassa budjettiriihessä.

Kari Kulmala, Sinisten puheenjohtaja

Maaseudun Tulevaisuus 14.9.2020

Sanomalehti Karjalainen 14.9.2020

Siniset vaativat kansanäänestystä EU:n tukipaketista

Siniset vaativat kansanäänestystä EU:n elvytyspaketista. Asiasta on käynnissä kansalaisaloite, jonka taakse myös Siniset asettuvat. Siniset pitää elvytyspakettia epäoikeudenmukaisena ja vastuuttoman kalliina.

EU:n elvytyspaketti on peruuttamaton askel kohti liittovaltiota, jossa suomalaisille jää vain maksajan ja myötäilijän rooli. Vastuuton rahan jakaminen talouttaan huonosti hoitaneille Etelä-Euroopan maille on epäoikeudenmukaista ja väärin suomalaisia kohtaan. On käsittämätöntä, että kotimaata kurjistetaan, mutta EU:ta elvytetään.

Siniset esittävät, että elvytyspaketista on järjestettävä suora kansanäänestys. Lisäksi Siniset on aiemmin esittänyt, että talouttaan vastuuttomasti hoitaneet maat voitaisiin erottaa euroalueesta.

Kasvomaskeista ALV pois kokonaan

Lähtökohtaisesti jokainen meistä joutuu hankkimaan kasvomaskinsa itse. Mikäli työnantaja edellyttää työntekijältä maskien käyttöä, niiden hankkiminen kuuluu työnantajalle.

Siniset esittävät kansalaismaskien arvonlisäveron poistamista koronavirustilanteesta johtuen. Tällä hetkellä maskeista joutuu maksamaan 24 prosentin arvonlisäveron, ja maskeja voi kulua päivän aikana useita. Ehdotuksemme helpottaisi etenkin pienituloisten ja perheiden arkea. Sinisten mielestä vähävaraisuus ei saa muodostua esteeksi maskisuosituksen noudattamiselle.

Kansallinen maskisuositus lisää kansalaisten turvallisuutta, mutta samalla huoli maskien hinnasta on aiheellinen. Kansalaisia on tuettava maskien hankkimisessa, jotta maskien käyttö toteutuisi suosituksen mukaisesti. Pienituloisia perheitä pitää tukea laskemalla maskien hintaa. Poikkeusolot vaativat poikkeuksellisia toimenpiteitä. Arvonlisäveron poisto olisi juuri sitä! Tämän lisäksi haluamme, että kunnat hankkivat maskit kotimaisilta pienyrittäjiltä. Koronan keskellä on tuettava kotimaista työtä ja yrittäjyyttä.

Kaleva 23.8.2020

Lapin Kansa 24.8.2020