Liikennekuri rekkamiehillä höltynyt?

Viimeisin Poliisihallituksen tiedote on 17.2.2020 raskaan liikenteen valvonnasta. Onko syytä olla huolissaan? Minusta on!

Poliisin raskaan liikenteen tehovalvonnassa viime viikolla määrättiin 74 seuraamusta tarkkaamattomuudesta liikenteessä. Poliisihallituksen mukaan määrä nelinkertaistui edelliseen tehovalvontajaksoon verrattuna. Tarkkaamattomuutta liikenteessä aiheuttavien tekijöiden valvonta olikin valvontaviikon erityisteemana.

Tarkkaamattomuuden lisäksi ajo-oikeudettomuus ja rattijuopumukset nousivat huolestuttavina ilmiöinä esille. Tarkastuksissa tavattiin 13 ajo-oikeudetonta ja 12 etsintäkuulutettua henkilöä. Lisäksi valvontajakson aikana paljastui kahdeksan alkoholirattijuopumusta, kun edellisellä kerralla lukema oli nolla.

Ajo- ja lepoaikarikkeiden määrä on edelleen kohtuuttoman suuri suhteessa tarkastettujen ajoneuvon määrään. Muutosta parempaan ei ole edelleenkään tapahtunut, poliisihallituksesta todetaan.

Ajo- ja lepoaikarikkomuksia todettiin 268 sekä ajopiirturirikkomuksia 38 kappaletta. Ajo- ja lepoaikarikkomukset lisääntyivät syksystä 86 tapauksella eli noin 47 prosenttia, ja vastaavasti ajopiirturirikkomukset lisääntyivät 58 prosenttia edellisestä tehovalvontajaksosta.

Epäkuntoisuuksien takia seuraamuksia määrättiin 93:ssa tapauksessa. Näistä 16:ssa tapauksessa matka jouduttiin keskeyttämään kokonaan.

500 seuraamusta ja 250 huomautusta

Valvontajakson aikana tarkastettiin yhteensä 1 791 raskasta ajoneuvoa. Tarkastetuista ajoneuvoista noin viidennes (21 %) oli ulkomaisia ajoneuvoja. Kuljettajille määrättiin kokonaisuudessaan lähes viisisataa eri seuraamusta sekä annettiin lisäksi lähes 250 huomautusta. Osalle kuljettajista kirjoitettiin seuraamuksia useammasta kuin yhdestä rikkeestä.

Poliisi valvoi raskasta liikennettä tehostetusti viime viikolla 10.2. – 16.2.2020 koko maassa. Valvontateeman osallistuivat kaikki poliisilaitokset.

Valvonnan tavoitteena on liikenneturvallisuuden parantaminen sekä harmaan talouden ja kuljetusrikollisuuden torjunta. Valvontaa kohdennettiin aiemmilla valvontajaksoilla havaittuihin selkeimpiin epäkohtiin, kuten ajo- ja lepoaikojen noudattamiseen, kuorman varmistamiseen sekä ajoneuvojen kuntoon.

Silloin kun Liikkuva poliisi lakkautettiin, eduskunta lupasi, että liikennevalvonnan taso säilyy samalla tasolla kuin vuonna 2012. Mielestäni ollaan kaukana siitä tasosta. Sen osoittavat poliisin tilastot ja myös nämä poliisihallituksen

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *