EU-tuet ovat välttämättömiä

EU:n maataloustukien ja alueiden kehitysrahojen pienentämistä suunnitellaan. Sitä ei voi hyväksyä. On tärkeää, että Suomi on tulevaisuudessakin elintarviketuotannon suhteen omavarainen, ja että lähiruokaa on saatavissa koko maan alueella. Maaseudun paikallinen kehittäminen turvataan tällä hetkellä hyvin EU:n maaseuturahaston kautta.

Suomen EU-tuista suurin osa tulee maataloustukina, 1,5 miljardista jopa 60 prosenttia. Tukien pienentäminen tekisi Suomesta entistä suuremman nettomaksajan. En kannata tällaista kehitystä. Maatalousbudjetti tulee jakautua jatkossakin tuottajille suoraan meneviin tukiin sekä maaseudun kehittämiseen. Etelän alkuperäinen kansallinen tuki 141 on taas neuvoteltavana. Tuella on erittäin suuri merkitys viljelijöille ja se on tärkeää myös pohjoisille alueille. Olisi vaikea perustella pohjoisen tuen tasoa, jos koko etelän 141-tukijärjestelmä romahtaa alta.

Etelän maito- ja naudanliha ovat kriittisessä pisteessä. Niiden erityistuki tulee EU:n budjetista. On välttämätöntä, että Suomi saa oikeuden maksaa nykyisen kaltaista tuotantoon sidottua tukea myös tulevalla rahoituskaudella. Tämä ei ole itsestään selvää, vaan vaatii jämäkkää politiikkaa sekä parlamentilta että Suomen hallitukselta. Pidän erityistukea välttämättömänä.

Tulevalle EU:n ohjelmakaudelle on tarve kehittää maatalouden rahoitusta. Mielestäni Finnveran takaus olisi yksi hyvä vaihtoehto mietittäessä vakuusmalleja maatalouden rahoitukseen. Tällä hetkellä tämä rahoitusmahdollisuus on käytössä lähes kaikilla muilla toimialoilla, lukuun ottamatta maa- ja metsätaloutta. Finnveran rahoitusmallit sopisivat hyvin myös maatalouden omistajanvaihdosten edistämiseen sekä luomutuotantoon siirtymisessä. Luonnonmukaisesti tuotetulla ruualla on hyvä menekki viennissä. Valitettavasti tällä hetkellä vientiin ei riitä luomutuotteita riittävästi.

Kari Kulmala, ylikonstaapeli, HM

Eurovaaliehdokas 2019 (sin)

Iisalmen Sanomat 18.5.2019

Sanomalehti Karjalainen 19.5.2019

 

Turvallisuus on yhteinen asia Euroopassa

Sisäisen turvallisuuden, rikollisuuden ja terrorismin torjumiseksi tarvitsemme ajan tasalla olevan rajavalvonnan ja toimivan yhteistyön kaikkien turvallisuusviranomaisten välillä, koko Euroopassa. Tiedusteluvalmiudet on saatava kuntoon ja myös pidettävä ajan tasalla.

Sisäisen turvallisuuden tilanteemme on muuttunut ja tähän muutokseen on vastattava nopeasti, ennen kuin yhteiskuntaamme monella tapaa koossapitävä luottamus rapistuu. Tarvitsemme ehdottomasti eurooppalaisen toimintaohjelman, jossa identifioidaan Euroopan sisäisen turvallisuustilanteen suurimmat muutokset sekä kartoitetaan eri turvallisuusviranomaisten tarvittavat lisäresurssit. Lisäksi ohjelmassa tulee selvittää millaisin toimin voimme edistää entistä parempaa eri turvallisuusviranomaisten välistä tiedonvaihtoa ja rajat ylittävää yhteistyötä. Kyse on turvallisuudesta, joka on meidän kaikkien oikeus ja eurooppalaisittainkin yhteinen asia.

Tällä hetkellä Euroopan Unionilla on tekeillä Euroopan raja- ja merivartiovirasto Frontexin vahvistaminen ja laajentaminen. Pidän tärkeänä, että myös Suomi osallistuu hankkeeseen. Maamme yleinen turvallisuus vaatii, ettei Välimeri ”vuoda”. Vähintään yhtä tärkeänä pidän, että Suomen itäraja pysyy vakaana. Raja on maamme turvallisuuden kannalta äärimmäisen tärkeä ja vakautta ylläpidetään kahdenkeskisillä hyvillä suhteilla. Samalla tulee tehdä yhteistyötä muilla Euroopan ulkorajoilla valtioiden suomilla resursseilla. Kyse on äärimmäisen tärkeää koko mantereemme vakauden, vapauden ja yhteiskuntarauhan kannalta.

Kari Kulmala, ylikonstaapeli, HM, Eurovaaliehdokas 2019

Sanomalehti Karjalainen 1.5.2019

Koti-Karjala 3.5.2019

Kotiseutu-uutiset 3.5.2019

Lieksan lehti 9.5.2015