Vastauksiani Kalastajan Radion kysymyksiin

Vastasin 15.3.2019 Sinisen eduskuntaryhmän puolesta Kalastajan Radion uutisten tekemiin kysymyksiin lyhyesti.

Suhtautuminen kalastukseen:
Onko puolueellanne tavoitteita vapaa-ajan kalastuksen osalta tulevalle vaalikaudelle ja mitä ne ovat?
Mitään erityisiä tavoitteita ei ole. Tuemme laillista vapaa-ajankalastusta kaikin mahdollisin keinoin, tarvittaessa lakeja muuttamalla.

Miten puolueenne suhtautuu kaupalliseen kalastukseen ja kalastuskiintiöihin? Miten kalastuskiintiöt pitäisi määritellä?
Kaupallinen kalastus on laillinen elinkeino, yksi muiden joukossa. Kalastuskiintiöt ovat sitä varten, etteivät kalakannat häviäisi olemattomiin. Kalastuskiintiöt tulee määritellä mahdollisimman lähellä vesistöaluetta, jolloin saadaan totuudenmukainen tieto kalastuksen kestävyydestä.

Kalakannat:
Miten puolueenne aikoo edistää luonnollisten kalakantojen ylläpitoa?
Haluamme jatkaa nykyisen hallituksen kärkihankkeita kalakantojen elinolosuhteiden ja kalakantojen hoidossa. Tällä hallituskaudella on tehty oikeita päätöksiä.

Miten suhtaudutte uhanalaisten kalalajiemme salakalastukseen liittyvään ”hintalappuun”, joka tulee eduskuntaan nyt päätettäväksi? (https://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2018/20180309)
Erinomainen asia. Se ennalta ehkäisee salakalastusta. Tämähän on sinisten kansanedustaja ja poliisi Kari Kulmalan toimenpidealoite.

Onko teidän mielestä Suomessa kalastuksen valvonta riittävällä tasolla? Miten tilannetta pitäisi muuttaa?
Merellä, suurimmilla järvillä ja joilla kalastuksenvalvonta on riittävällä tasolla, mutta pienimmissä vesistöissä sitä ei juurikaan ole. Kalastuksen valvonta motivoisi mm. hankkimaan kalastuksenhoitomaksun.

Onko teillä mielipidettä kaupalliseen lohen pyyntiin vaelluskalojen nousujokien suulla?
Nousujokien suulla lohen nousu jokeen tulee turvata kalastusta rajoittamalla ja samalla kaupalliselle kalastajalle maksettavalla kompensaatiolla. Emme hyväksy pelkästään sitä, että kaupallinen kalastus kärsii. Tarkoituksemmehan on syödä viikoittain kotimaista kalaa.

Vastuullisuus:
• Mikä on suhtautumisenne valikoivaan kalastukseen (pienet ja suuret yksilöt vapautetaan, ruokakalat otetaan välimittakoosta)? Sisältää siis pyydystä ja päästä -kalastusta pienten ja suurten yksilöiden osalta.
Hyväksymme tietyin varauksin pyydystä ja päästä (C&R) -kalastuksen sen suuren taloudellisen ja virkistysarvon perusteella. Mikäli kuitenkin kalastusolosuhteet esim. veden lämpötilan takia ovat sellaiset, että vapauttaminen johtaisi todennäköisesti kalan kuolemaan tai vakavaan vaurioitumiseen, tällöin ei(C&R) -kalastusta tule harjoittaa lainkaan. On selvää, että jos kala on vahingoittunut merkittävästi kalastuksen yhteydessä, se tulee ottaa saaliiksi ja hyödyntää, ellei saaliin poisheitto ole pakollista lakiin tai vesialueen kalastusmääräyksiin perustuen.

Tulisiko joillakin kalalajeilla olla myös ylämitta (kuten kuha, hauki, ahven)?
Tätä emme katso tarpeelliseksi, koska mikään näistä edellä mainituista kaloista ei ole uhanalainen. Kalastaja saa itse päättää, mitkä kalat hän vapauttaa.

Vesivoima
• Miten näette vesivoimayhtiöiden roolin vaelluskalojen tulevaisuuden turvaamisessa?
Vesivoimayhtiöt ovat tässä avainasemassa, sillä vain heidän mukana olo turvaa vaelluskalojen elinolosuhteet. Pelkästään emokalapyynti, kalojen lypsyt ym. eivät turvaa riittävällä tavalla esim. Saimaan lohen tulevaisuutta.

Padoista valtaosa ovat lähes merkityksettömiä energiatalouden suhteen, miten puolueenne suhtautuu näihin patoihin? Säilyttääkö vai purkaa? Uuden vesivoiman rakentaminen?
Padot ja voimalat, joiden taloudellinen merkitys on vähäistä, tulisi purkaa tai museoida siten, ettei se haittaa kalakantojen elinvoimaisuuden parantumista.

Kaivokset
Näettekö, että nykyisessä kaivoslaissa on ongelmia? Jos näette, mitä ja miten olette muuttamassa sitä?
Nykyisessä kaivoslaissa on paljonkin ongelmia ja niitä tulee käydä läpi seuraavan vaalikauden aikana. Kaivostoiminta ei saa tuhota vesistöjä. Mikäli pilaantumista on tullut, ne tulee korvata maan- ja vesistöjenomistajille täysimääräisesti.

Kalastusmatkailu
Miten tärkeänä näette kalastusmatkailun Suomen matkailun vetovoimatekijänä? Miksi?
Meillä olisi rajattomat mahdollisuudet tuottaa kalastusmatkailua ympäri vuoden koko Suomessa. Meillä on erittäin turvalliset, puhtaat ja kalarikkaat vesistöt, joita esim. itäisessä naapurissamme osataan arvostaa. Valitettavasti kalastusmatkailua erityisesti järvissä ei osata vielä hyödyntää.

• Pitäisikö kalatalouden arviointiin sisällyttää matkailun asema vahvemmin? Kalakilon hinta on voi olla tuhansia euroja kalastusmatkailun yhteydessä, kun ammattikalastajalle se on alle kympin. (ks. https://pollitasta.fi/2013/08/lohen-hinta-kymmenkertaiseksi/)
Tämä olisi hyvä keino saada kalastusmatkailua nousukiitoon. Korostamme kuitenkin, että myös kaupallisen kalastajan elinkeino tulee turvata.

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *