Vastauksiani Jahti-lehteen

Vastauksiani Jahti-lehteen Sinisen eduskuntaryhmän puolesta

Onko metsästys huomioitu puolueenne ohjelmassa ja onko puolueellanne jotain riistaan/metsästykseen liittyvää asiaa, jonka haluaisitte nostaa hallitusneuvotteluissa esille?

Metsästys on tärkeä aihe, joka on nostettu esille jo periaateohjelmassamme. Tällä hetkellä työn alla on mm. maaseutuohjelma, jossa voidaan mennä periaateohjelmaa syvemmälle yksityiskohdissa. Pidämme metsästystä tärkeänä harrastuksena joka yhdessä petopolitiikan kanssa tulee olemaan yksi teemoistamme hallitusneuvotteluihin. Tavoitteenamme on turvata metsästyksen ja erityisesti koiran avulla tapahtuvan metsästyksen sekä aseharrastuksen edellytykset Suomessa. Järkevällä petopolitiikalla haluamme varmistaa niin ihmisten turvallisuuden kuin kantojen säilymisen elinvoimaisena.

Näkeekö puolueenne metsästyksen tärkeänä osana yhteiskuntaa? Jos näette, miten edistätte sen pysymistä sellaisena?

Kyllä näemme metsästyksen tärkeänä osana yhteiskuntaa. Metsästys on perinteikäs harrastus, joka on samaan aikaan niin maaseutupolitiikkaa kuin myös linkki maanpuolustukseen, sillä harrastuksen myötä erä- ja ampumataidot pysyvät yllä. Metsästyksen toimintaedellytykset mukaan lukien metsästyskoirien merkittävä rooli tulee turvata jatkossakin.

Tällä hetkellä suurpetojen metsästystä ohjataan EU:sta käsin. Pitäisikö asiasta pystyä päättämään enemmän kansallisesti?

Kansallista liikkumavaraa tulisi olla enemmän. Mikäli suurpedot nähtäisiin kansallisena uhkana tietyillä alueilla, pitäisi ongelmaan pystyä puuttumaan kansallisesti nykyistä helpommin.

Isossa osassa Euroopan maita metsästys on lähtökohtaisesti sallittua luonnonsuojelualueilla, koska siitä on usein jopa hyötyä suojelutavoitteille. Pitäisikö sama olla mahdollista myös Suomessa? Miksi? Miksi ei?

Metsästäminen luonnonsuojelualueilla tulisi olla mahdollista tietyin edellytyksin silloin, kun metsästyksestä ei aiheudu haittaa alueella suojeltaville luontoarvoille. Uudessa Hossan kansallispuistossa paikallisilla on oikeus metsästää kotikunnassaan kansallispuiston alueella. Tästä saatuja kokemuksia tulee seurata tiiviisti ja tulosten pohjalta harkita käytännön laajentamista muihinkin kansallispuistoihin.

Pitäisikö riistanhoito ja metsästys huomioida koulujen opetussuunnitelmassa? Jos, niin miten?

Kouluissa voitaisiin tarjota oppilaille valinnaisina opintoina esimerkiksi metsästäjätutkinnon suorittamista. Tällaista koulutustoimintaa tulisi olla erityisesti maaseutujen kouluissa. Tällä hetkellä osa riistanhoitomaksujen tuotoista korvamerkitään Riistakeskuksen piireille koulutus- ja valistustehtävään. Jos rahoitus tulisi Riistakeskuksen kautta, eivät koulut joutuisi itse hankkimaan lisäresursseja.

Metsästäjäliitto on Suomen suurimpia kansalaisjärjestöjä. Pitäisikö se nostaa yleisavustettavien järjestöjen joukkoon valtion talousarvion maa- ja metsätalousministeriön momentin osalta, jossa ovat muun muassa Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ja Suomen luonnonsuojeluliitto? Voisiko mielestänne riistanhoitomaksuvaroista ohjata rahoitusta tähän?

Näemme, että Metsästäjäliitto voitaisiin nostaa yleisavustettavien järjestöjen joukkoon. Erityisesti nuorten koulutustoimintaa tulisi tukea vuosittain.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *