Sote-palvelut ihmisten ehdoilla

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen rahoitus täytyy olla kestävällä pohjalla. Vain tällä tavoin tuleville sukupolville voidaan tarjota monipuoliset ja laadukkaat terveyspalvelut. Tämä on tulevan soteuudistuksen perusta ja tavoite.

Terveydenhuollossamme on panostettava etenkin ennaltaehkäisyyn ja sitä kautta elintapasairauksien vähentämiseen. Tällä hetkellä tilanne monessa yksikössä on, että hoidetaan sairauksia ja ennalta estävää toimintaa on vähennetty. Tämä ei ole järkevää, koska sairauksien ennalta estäminen on aina halvempaa kuin niiden hoitaminen.

Terveysvastuu ei ole yksinomaan yhteiskunnalla, vaan myös meiltä itseltämme voidaan edellyttää omavastuuta terveytemme ylläpidosta. Ei voida ajatella, että kyllä yhteiskunta meistä huolehtii, eikä minun itse tarvitse huolehtia terveydestäni, esim. liikkumalla päivittäin riittävästi. Monipuolista ja terveellistä ruokaakaan ei voi väheksyä. Monessa maakuntamme koulussa ja päivähoidossa monipuolisen ruuan saaminen on nyt JHL:n lakon aikana uhattuna. Tällaiset tarpeettomat poliittiset lakot uhkaavat jatkuessaan lastemme terveyttä ja niistä pitäisi pidättäytyä. Edellytän, että sivistynyt yhteiskuntamme huolehtii myös niistä jäsenistään, jotka eivät siihen itse pysty. Lapset ovat meille rakkaita ja tulevaisuuttamme, joten miksi heitä pitäisi rangaista aikuisten hölmöilyistä?

Laadukkailla sosiaalihuollon palveluilla vähennetään eriarvoistumiskehitystä ja ehkäistään syrjäytymistä. Niin ikäihmisten kuin nuorten aikuisten parissa lisääntyneeseen yksinäisyyteen on puututtava. Tällä hetkellä entistä useampi ikäihminen syrjäytyy ja alkoholisoituu ja heidän lääkkeiden väärinkäyttö on lisääntynyt. Monet ikäihmiset kokevat toivottomuutta, yksinäisyyttä ja ahdistusta. Nuorten syrjäytymiseen voimme puuttua parhaiten tarjoamalla heille haasteellista koulutusta ja työtä. Työ on yleensä samalla parasta terapiaa.

Perhepolitiikkamme on tuettava suomalaisten syntyvyyden kasvua. Kun koko perhe voi hyvin, Suomikin voi hyvin. Päätäntävalta lasten hoidosta tulee olla perheellä itsellään, ei yhteiskunnalla tai yhteiskunnan taholta tulevalla paineella. Tällä hetkellä on selvästi nähtävissä, että kotiäitejä vihataan ja heidät haluttaisiin mieluimmin töihin kuin jäämään kotiin. Itse arvostan vanhempia, jotka jäävät kotiin huolehtimaan lapsistaan. Valitettavasti kotiin jäävien eläkkeet eivät kerry samalla tavoin kuin töissä olevien ja tässä tulisi yhteiskunnan tulla heitä vastaan.

Omaishoitajien arvokasta työtä on tuettava, ja ikäihmisille on taattava arvokas vanhuus. Omaishoitajien työtä on vaikeaa arvostaa liikaa jo pelkästään senkin vuoksi, että se tulee valtiolle erittäin edulliseksi. Työtä on helppo arvostaa, kun on nähnyt sitä läheltä. Työ on ympärivuorokautista eikä lomapäiviä kovin paljoa ole. Pidän tärkeänä, että kunnille omaishoitoon varatut rahat tulevat täysimääräisesti käytetyiksi ja huomioidaan myös omaishoitajan vapaa- ja lomapäivistä.

Vanhustenhoidossa on myös omassa maakunnassamme vielä paljon parantamisen varaa. Hoitohenkilöstö tekee jo nyt lain ja oman jaksamisensa rajoissa arvokasta työtään. Toivottavasti vanhuksemme eivät ole syytinkiläisiä tai huutolaisia, jotka saa hoidettavakseen se, kuka heistä vähiten maksaa.

Vanhuksia voidaan kuitenkin vielä voimassa olevan lain mukaan, näin 2018 vuonna, pompotella hoitopaikasta toiseen, mitä ei voida pitää millään tavoin hyväksyttävänä toimintana. He ovat tämän kauniin maamme rakentaneet, kuten Markku Pölösen elokuvassa Oma maa- hienosti kuvataan.

Lopuksi haluan tuoda esiin sodanajan sukupolvemme. Puolueemme kunnioittaa sotiemme veteraanien arvokasta isänmaan eteen tekemää työtä ja sitoutuu edistämään veteraanisukupolven kuntoutusta sekä kotiin tarjottavia palveluita. Tämä on lupaus, joka pitää. Valitettavasti palvelut tulevat monelle liian myöhään.

Radio Rexin blogi 22.10.2018

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *