Runkoverkkoa täydennettävä!

Lausuntokierroksella oleva esitys asetukseksi maanteiden ja rautateiden runkoverkosta ja niiden palvelutasosta kohdistaa tällä hetkellä liikenneinfran enimmät painotukset Etelä- ja Länsi-Suomeen. Itä-Suomi ja sen kehittäminen on esityksessä lähes unohdettu. Tällaisenaan esitystä ei saa hyväksyä!

Niiralan rajanylityspaikkaa ei ole ministeriön esityksessä kirjattu maanteiden tai rautateiden runkoverkkoon kuuluvaksi. Mikäli kuitenkin halutaan, että nk. Silkkitie kulkee jatkossakin Niiralan, Venäjän ja Kazakstanin kautta Kiinaan, tulee Niiralan rajanylityspaikka, sekä sinne johtava tie ja rautatie olla mukana kehitettävien kohteiden listalla. Suunnitelmat näiden kehittämisistä ovat olleet valmiina maakunnassa jo pitkään.

Esityksen mukaan rautateiden tavaraliikenteen runkoverkko kulkisi Vartiuksen kautta, jossa on kuitenkin huomattavasti pienemmät rajanylitykset kuin Niiralassa, Silkkitiestä puhumattakaan.

Esityksessä itärajalla tavaraliikenteen runkoverkko päättyy Joensuuhun ja henkilöliikenteen runkoverkko Lappeenrantaan. Esim. valtatie 6 ja sen kehittäminen tulee nähdä kokonaisuutena, alusta loppuun saakka. Valtatie 6 on itäisimmän Suomen tärkein pohjois-eteläsuuntainen reitti, Loviisasta Kajaaniin saakka. Mielestäni koko 6-tien tulee olla ensimmäisen tason tie, eikä vain Lappeenrannasta tai Imatralta etelään oleva tie. Kuutostie on myös koko Pohjois-Karjalan maakunnan elinkeinon kannalta yksi tärkeimmistä tiestä.

Maan sisäistä poikittaista liikennettä ei ole myöskään huomioitu esityksessä riittävästi. Muun muassa kuuluisa Sininen tie jää esityksessä huomioimatta vaikka se on erityisesti matkailun ja elinkeinon osalta tärkeä tie. Sininen tie kulkee Venäjän Puudozista, Niiralan ja Vaasan kautta Norjan Mo i Ranaan saakka. Tie on yksi harvoista koko maan poikittaisliikennettä ohjaavista teistä. Tien kehittäminen on kuitenkin jäänyt tulevaisuuteen tai unohtunut.

Olen tehnyt eduskunnassa toimenpidealoitteen, missä esitän, että Niiralan rajanylityspaikka kirjataan maanteiden ja rautateiden runkoverkkoon kuuluvaksi. Esitän myös, että valtatie 6 kokonaisuudessaan sekä Sininen tie Niiralasta Vaasaan huomioidaan runkoverkkoon kuuluviksi. Tiet tulee huomioida runkoverkkoon kuuluviksi, koska niiden liikenteellinen merkitys on alueellisen saavutettavuuden ja elinkeinoelämän tarpeiden kannalta erittäin tärkeää.

Ylä-Karjala 11.9.2018

Koti-Karjala 14.9.2018

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *