Minkki tulossa lainsuojattomaksi kuten supikoira

Tein eduskunnassa 2.2.2016 toimenpidealoitteen Suomeen kuulumattomien vieraspetojen pyynnin tehostamiseksi sekä 27.6.2017 kirjallisen kysymyksen toimenpiteistä supikoiran vähentämiseksi luonnosta. Ministeriön päätöksen mukaan vuoden 2019 helmikuun alusta supikoira poistetaan riistaeläimistä ja rinnastetaan rauhoittamattomaan eläimeen.

Tein kirjallisen kysymyksen 14.3.2018 myös minkin osalta kysyen, millä tavoin minkki eroaa supikoirasta, koska kumpikin ovat vierasperäisiä lajeja Suomessa, ja onko hallituksella aikomusta poistaa minkki jatkossa riistaeläinten luettelosta ja rinnastaa se rauhoittamattomaan eläimeen kuten supikoira?

Ministeriön vastaus 28.3.2018 on kaikille luonnonsuojelua ymmärtäville lupaava:

”Supikoira päätettiin 19.6.2017 ottaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1143/2014 (jäljempänä vieraslajiasetus) 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun unionin kannalta merkityksellisten haitallisten vieraslajien luetteloon siirtymäajan jälkeen alkaen helmikuusta 2019.

EU täydentää tarpeen mukaan luetteloa, ja minkki on siihen nyt ehdolla. Minkin riskinarviointia viimeistellään parhaillaan, ja päätös minkin ottamisesta luetteloon tehtäneen ensi vuoden aikana. Menettely minkin ottamisessa luetteloon on tähän saakka ollut vastaava kuin supikoiran kohdalla.
Supikoira rinnastuisi siis rauhoittamattomaan eläimeen, mikä tarkoittaa sitä, että supikoiran pyydystämiseksi ja tappamiseksi ei tarvitse suorittaa metsästäjätutkintoa eikä maksaa riistanhoitomaksua. Lisäksi alueen omistajalla tai haltijalla on oikeus pyydystää tai tappaa alueellaan oleva rauhoittamaton eläin. Tämä oikeus hänellä on silloinkin, kun metsästysoikeus alueella on vuokrasopimuksella luovutettu toiselle.

Jos minkki päätetään ottaa unionin kannalta merkityksellisten haitallisten vieraslajien luetteloon, siihen sovellettaisiin samanlaista menettelyä kuin supikoiraan eli se rinnastettaisiin rauhoittamattomaan eläimeen. Suomen tavoitteena on lisäksi säilyttää minkkiä koskeva turkistarhauselinkeino Suomessa.

Jos minkki päätetään ottaa unionin haitallisten vieraslajien luetteloon, tulee Suomen laatia sille hallintasuunnitelma lajin kustannustehokkaasta poistamisesta tai leviämisen rajoittamisesta Suomessa.”

Mielestäni maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä on vastauksessaan erinomaisesti ymmärtänyt supikoiran ja minkin haitallisuuden. Tuleva päätös minkin osalta olisi ensi vuonna todellinen luonnonsuojeluteko, joka parantaisi oleellisesti muun muassa vesilintujen elinolosuhteita lintuvesillä sekä kosteikoilla. Minulle riittää hyvin, että minkkejä on jatkossa vain turkistarhoilla, kuten Suomen tavoitteenakin näyttäisi olevan. Mielestäni minkki on parhaimmillaan turkiksena ja ainakin Suomesta itään päin olevissa maissa tämä on ymmärretty hyvin.

Nyt on vain pidettävä painetta EU:n suuntaan ja saatava minkki haitallisten vieraslajien luetteloon eli tämäkin päätös tehdään lopulta EU:ssa.

Uuden Suomen Puheenvuoro plogi 2.4.2018

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *