Nuorten riistanhoitomaksu on puolitettava

Eilen oli eduskunnan ensimmäisessä käsittelyssä hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain, riistahallintolain ja riistavahinkolain 46 §:n muuttamisesta. Tämän esityksen myötä riistanhoitomaksu nousee vuodessa 33 eurosta 39 euroon.

Näkisin hyvänä, että nuorten, alle 18-vuotiaiden, kohdalta korotusta ei tehtäisi vaan riistanhoitomaksu heidän kohdaltaan puolitettaisiin. Tätä on myös Suomen Metsästäjäliitto esittänyt. Tällä toimella annettaisiin positiivinen signaali nuorison huomioimiseksi hyvän harrastuksen parissa. Valitettavasti asiantuntijakuulemisessa ministeriö vastusti esitystä. Se lisäisi heidän mielestä muun muassa hallinnollisia kustannuksia. Tähän voisi vastata, että entä sitten?

Vuonna 2016 metsästäjätutkinnon suoritti 10—14-vuotiaissa 893 ja 15—19-vuotiaissa 1 067 nuorta. Alle 18-vuotiaita riistanhoitomaksun vuosittain maksavia on noin 6 300 henkilöä. Rahallisesti tällä riistanhoitomaksun puolittamisella alle 18-vuotiailta olisi ollut noin 20 000 euron merkitys budjettiin eli suomeksi sanottuna ei yhtään mitään siihen nähden, mikä merkitys päätöksellä olisi nuorille.

Pidän erittäin hyvänä seikkana, että maa- ja metsätalousvaliokunta teki mietintöönsä seuraavan lausumaehdotuksen: ”Edellä esitetystä käy ilmi, että riistahallinnon kenttätason toiminta on rakennettu metsästysseurojen vapaaehtoistoiminnan varaan. Tämän toiminnan turvaamiseksi ja painottaen sitä, että metsästysharrastus on oleellinen osa suomalaista kulttuuria, valiokunta pitää välttämättömänä, että nuorten edellytyksiä harjoittaa metsästystä parannetaan kaikin tavoin. Sen vuoksi valiokunta pitää tarpeellisena, että metsästysharrastuksen jatkuvuutta edistetään myös nuorten riistanhoitomaksua alentamalla. Tällä toimenpiteellä viestitettäisiin myös yleisesti nuorten huomioon ottamista metsästysharrastuksessa ja heidän harrastusmahdollisuuksiensa parantamista. Valiokunta edellyttääkin, että hallitus antaa seuraavan valtiontalousarvioesityksen yhteydessä esityksen, jolla nuorten riistanhoitomaksua alennetaan.”

Tämä on sellainen lausumaehdotus, josta tulee hallituksen nyt pitää huolta, että se myös jatkossa toteutuu!

Kari Kulmala, kansanedustaja (sin)
maa- ja metsätalousvaliokunnan varapuheenjohtaja

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *