Sairaaloiden yhteyteen kannattaisi perustaa sivuapteekkeja

Hallitus linjasi puoliväliriihessään, että sen tavoitteena on lisätä apteekkien määrää ja purkaa apteekkilupiin liittyvää sääntelyä nykyjärjestelmän puitteissa. Yhtenä tavoitteena on mahdollistaa apteekkien perustaminen myös sairaaloiden ja päivystysten yhteyteen. Mielestäni tämä on oikea suuntaus.

On hyvä, että hallitus haluaa kehittää apteekkeja terveydenhuollon lähtökohdista käsin. Hallituksen linjaukset ovat pääosin myönteisiä ja maltillisia, mutta esitettyjen toimenpiteiden kokonaisvaikutukset alalle ovat tuntuvat ja ne tulee arvioida ensin hyvin huolellisesti. Apteekkariliittokin on omissa alan kehittämisehdotuksissaan viime lokakuussa ehdottanut, että sairaaloiden yhteyteen mahdollistettaisiin sivuapteekin perustaminen.

Sairaaloiden ja päivystysten yhteyteen perustettavat apteekkitoimipisteet helpottaisivat kotiutuvien potilaiden lääkkeiden saantia ja lääkehoidon sujuvaa jatkumista. Mielestäni ei ole järkevää, että sairaalasta kotiuduttaessa ajetaan taksilla seuraavaksi apteekkiin, kun saman palvelun voisi saada jo sairaalasta lähtiessäänkin.

Toteutus kannattaa kuitenkin tehdä niin, että sairaaloiden yhteyteen perustettavat toimipisteet ovat sivuapteekkeja.  Niiden sijainti voidaan määritellä jo nykyisen lainsäädännön puitteissa itsenäisiä apteekkeja tarkemmin, esim. juuri sairaalan yhteyteen.

Sairaaloiden yhteydessä olevien apteekkien varasto poikkeaa merkittävästi muista avohuollon apteekeista, sillä kysyntä kohdistuu reseptilääkkeisiin ja reseptivapaiden lääkkeiden ja muiden tuotteiden kysyntä on vähäistä. Erityisesti pienimmille apteekeille itsehoitolääkkeiden taloudellinen merkitys on huomattava.

Ei ole todennäköistä, että pienten tai keskisuurien sairaaloiden ja päivystysten yhteyteen perustettaviin pääapteekkeihin saataisiin apteekkari, koska apteekista saatava tulo on tavallista, asiakasvirtojen varrella sijaitsevia avohuollon apteekkia epävarmempi.

Sairaalan yhteydessä toimivan sivuapteekin tukena olisi aina muualla sijaitsevan pääapteekin varasto. Tämä varmistaisi lääkkeiden saatavuuden ja apteekkitoimipisteen taloudelliset toimintaedellytykset. Apteekkari on vastuussa myös sivuapteekin toiminnasta, joten farmaseuttinen asiantuntemus ja toiminnan kehittäminen olisivat sivuapteekissa samalla tasolla kuin pääapteekissa. Pääapteekki sairaalan yhteydessä ei siis tuo asiakkaan näkökulmasta etuja sivuapteekkiin nähden.

Sanomalehti Karjalainen 24.5.2017

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *