Näpit irti perhevapaista!

Oli toisaalta mielenkiintoista seurata television kuntavaalitenttejä. Niissä keskusteltiin paljon sellaisistakin asioista, joita ei edes kunnissa päätetä. Tällaisia ovat muun muassa kirkolliset asiat ja homoliitot. Toisaalta harmitti, että puhujat puhuivat toistensa päälle eli toista puhujaa tai hänen esittämäänsä asiaa ei kunnioitettu.

Perhevapaistakaan ei kunnissa päätetä. Osa eduskuntapuolueista haluaisi niitä uudistaa ja uudistusehdotuksia tulee joka suunnasta. Minusta perhevapaiden uudistus ei ole ajankohtainen asia. Miksi rikkoa tai uudistaa toimiva järjestelmä? Minä en aliarvioi kotiäitejä tai -isiä, puolustan perheiden oikeutta päättää itse asioistaan. Siitä oikeudesta, kuka saa olla lapsen kanssa kotona ja kuka on töissä kodin ulkopuolella. Se oikeus tulee olla jatkossakin perheillä itsellä.

Olen kuullut väitteen, että lapsia kotona hoitavien vanhempien tulisi olla mieluimmin ns. työmarkkinoiden käytettävissä. Osalle vanhemmista tämä tarkoittaisi kortistoa. Kokoomuksen kansanedustaja Vartiainen kertoi radiossa, että kotiäitien saaminen työmarkkinoiden käyttöön täyttäisi kerralla työllisyysastetavoitteen. Miten se on mahdollista, kun hallituksen 72 prosentin työllisyysasteeseen tarvitaan 90000 nettotyöllistettyä lisää? Kotihoidon tuen lakkauttaminen ei tähän riitä, se on fakta.

Tilastojen mukaan vain 14 prosenttia äideistä on perhevapailla täydet kolme vuotta ja äitien työllisyysaste nousee yli 80 prosenttiin, kun lapsi on yli kolmivuotias. Myös äidit joilla ei ole työsuhdetta perhevapaiden aikana, työllistyvät hyvin. Minusta tuntuukin, että uudistuksen tarkoituksena olisi vain pakottaa kotiäidit töihin kodin ulkopuolelle. En hyväksy!

Unohtuuko jälleen lapsen etu? Lapsen hyvinvointi ja hyvä mielenterveys edellyttävät molempien vanhempien huolenpitoa, hoivaa ja kiintymyksen tarpeen tyydyttämistä sekä aina turvallisia rajoja. Tarpeet eivät katoa minnekään lapsen kasvaessa päivähoitoiästä kouluikäiseksi ja siitä edelleen murrosikäiseksi. Lastenlääkäri Sinkkonen on sanonut viisaasti: ”Alle 3-vuotias tarvitsee rakkautta, lämpöä, turvaa ja tuttuja aikuisia”.

Perhevapaita ei tule uudistaa vain uudistamisen halusta, mutta kotihoidontuen kuntalisää tulisi kunnissa suosia. Samalla tulee miettiä, millä saamme parannettua niiden äitien eläkkeitä, jotka ovat hoitaneet lapsiaan pitkään kotona ja elävät nyt pelkällä pienellä kansaneläkkeellä.

Kari Kulmala

kansanedustaja (ps)

Sanomalehti Karjalainen 19.4.2017

Savon Sanomat 19.4.2017

Terrorismi ja maahanmuutto

Valtiovallan ehdoton päätehtävä on huolehtia yhteiskunnan ja sen kaikkien jäsenten turvallisuudesta. Keskeinen tehtävä on rajavalvonta ja se, keitä maahan päästetään ja millä ehdoilla. Myös se, miten kauan maassa voi olla laittomasti ja miten lainvoimaisen kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden palautukset pystytään toteuttamaan.

Vuonna 2015 Suomeen tuli noin 30 000 turvapaikanhakijaa, josta vain pieni osa saa laillisen perusteen olla Suomessa. Maakunnassamme on tällä hetkellä kymmeniä maahanmuuttajia, joille on annettu kielteinen turvapaikkapäätös. Tällä hetkellä Suomessa merkittävä määrä kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita on kateissa, eikä heistä tiedetä mitään.

Euroopassa on tapahtunut useita terrori-iskuja lyhyen ajan sisällä. Pariisissa viimeisimpien iskujen jälkeen eräs Ranskan korkeista turvallisuusviranomaisista totesi, että vaikka heillä on käytössä paljon poliiseja ja muita resursseja, eivät he voi silti täysin estää iskuja tapahtumasta. Joihinkin he ehtivät puuttumaan ajoissa, mutta eivät riittävästi. Pelkästään poliiseja lisäämällä emme siis pystyisi terroritekoja Suomessakaan lopettamaan. Tarvitsemme uudenlaista ajattelua terrorismiin sekä maahanmuuttoon.

Tukholman terrori-iskujen jälkeen Suomen turvallisuusviranomaiset ovat Supoa lukuun ottamatta rauhoitelleet ja kertoneet, että tälläisiin iskuihin on varauduttu riittävästi ja ennalta. Tälläinen puhe on mielestäni vastuutonta. Ei terrori-iskuihin voi mitenkään riittävästi varautua, kuten Euroopassa tapahtuneiden iskujen osalta on huomattu. Onkin hyvä kysyä, luovatko viranomaiset väärää turvallisuuden tunnetta? Toki sisäministeri Risikko ilmoitti heti Tukholman iskun jälkeen: ”Kunpa voisin sanoa, että tälläistä ei voi tapahtua Suomessa”. Mielestäni tämä on erittäin hyvin ja realistisesti sanottu.

Kun tutkii tarkemmin toteutuneita terroritekoja Euroopassa, voi huomata sen, että maantieteellisesti itäisen Euroopan maat, Venäjän Pietaria lukuun ottamatta, ovat säästyneet iskuilta. Pitäisikö heidän maahanmuuttopolitiikasta ottaa muiden oppia?

Lienee selvää, että Suomen tulee noudattaa kansainvälisiä sopimuksia siihen asti, kun se mahdollistaa normaalin turvallisen elämän Suomessa. Kainsainväliset sopimukset rajoittavat rajojen laittamista kiinni, mutta mielestäni mitkään sopimusvelvoitteet eivät pakota itsenäisiä maita hyväksymään yleisen järjestyksen ja turvallisuuden järkkymistä tai jopa valtiollisen olemassa olon uhkaamista. Näin on ajateltu ilmeisesti myös itäisessä Euroopassa.

Suomeen tulevaa terrorismia ei rajoiteta rajoja avaamalla tai kaikkia tulijoita halaamalla. Meidän on muutettava ajattelutapaamme siten, että terrorismi on ongelma, jota oikeasti voidaan hoitaa siedettävälle tasolle ja vastuussa siitä on valtiovalta. Suomea ei pidä eristää muista maista, mutta meidän tulee sanella ehdot täällä oleville tai tänne haluaville. Meillä ei ole lakeihin tai mihinkään kansainvälisiin sopimuksiin perustuvaa ehdotonta pakkoa hyväksyä oikeudettomasti tänne tulijoita ja vielä vähemmän laittomasti täällä oleskelevia.

Edellä mainituista seikoista huolimatta en hyväksy myöskään sitä, että jokaista turvapaikanhakijaa epäillään terroristiksi. Muussa tapauksessahan meillä olisi satoja terroristeja maakunnassamme. Annetaan turvallisuusviranomaisten hoitaa työnsä, siihen heillä on lain mukainen valtuutus. Uutisista olemme voineet seurata, että tiettyjen poliitikkojen lisäksi jotkut seurakuntiemme johtajista ovat siirtyneet vastustamaan lakia tai oikeuden laillisia päätöksiä. Mikäli he eivät voi tai halua noudattaa laillisia päätöksiä, tulee heidän mielestäni siirtyä toisiin tehtäviin.

Kari Kulmala
Kansanedustaja (ps)

Radio Rex 18.4.2017

Onko vihreiden puheenjohtaja Ville Niinistö oikeuden yläpuolella?

Vihreiden puheenjohtaja ja kansanedustaja Ville Niinistö teki sellaista, mitä ei perussuomalaiselle kansanedustajalle suotaisi. Hän levitti virheellistä tietoa tahallaan ja sitten kun vahinko oli tapahtunut, pyysi silmät luimussa ja vienosti hymyillen asiaa anteeksi. Uutisessa hänestä ei näkynyt kuitenkaan millään tavalla katumisen merkkejä. Lentoasemalla otetuissa uutiskuvissa näkyi selvästi noin sadan mielenosoittajan joukossa myös vihreiden kansanedustaja Ozan Yanar. Tämähän on sinänsä normaalia, vihreiden tekemää politiikkaa.    

Mitenkähän kävisi, jos minä perussuomalaisena poliisikansanedustajana arvostelisin ali-, hallinto- ja jopa korkeimman oikeuden lainvoimaista päätöstä? Nolaisin siinä itseni äänestäjieni silmissä ja se toivottavasti muistettaisiin pitkään. Todennäköisesti saisin teosta myös rangaistuksen. Kansanedustajalle pitäisi olla itsestään selvää, ettei hän voi lakeja laativana henkilönä puuttua lain täytäntöönpanoon. Eivätkö vihreät luota suomalaiseen oikeusjärjestelmään ja suomalaiseen poliisiin? Joka tapauksessa 96 % suomalaisista luottaa ja se on hyvä.

Mielenkiintoista on ollut seurata, että kun Niinistö kovaan ääneen vaatii jatkuvasti oikeusvaltioperiaatteen toteutumista, niin hän itse käyttäytyy päinvastoin. Näyttääkin siltä, että Niinistö on itse pahin uhka juuri tämän periaatteen toteutumiselle. Ehkä hän on nostanut itsensä oikeuden yläpuolelle.

On mielenkiintoista huomata, ettei vihreitä kansanedustajia näy tällaiset normaalit säännöt koskevan, sillä he rikkovat törkeästi vakiintuneita käytäntöjä kritisoimalla ja arvostelemalla jatkuvasti eri oikeusasteiden lainvoimaisia päätöksiä. Omalta osaltani pidän huolen siitä, että eduskunnan oikeusasiamies ja oikeuskansleri ottavat asiaan kantaa ja katsovat onko tapahtumassa syyllistytty johonkin rikokseen. Ellei ole, niin myös me muut kansanedustajat voimme samalla tavalla arvostella tuomioistuimien päätöksiä.