Kalastuslakia on järkeistettävä

Kalastusluvan saamista yksinkertaisemmaksi eli yhden kalastusluvan mallia on toivottu jo pitkään ja vuoden vaihteessa tämäkin viimein toteutuu. Maksamalla kalastuksenhoitomaksun saa kalastaa yhdellä virvelillä ja vieheellä koko maan alueella, pois lukien erikoiskohteet. Hallitusohjelma lupaa normitalkoita eli sääntelyn vähentämistä ja kalastus ja metsästys ovat niitä joissa tältä osin voidaan saada ihmeitä aikaan. Tässä muutamia parannusehdotuksia lisää kalastuslain järkeistämiseksi.

Kalastuslaki ja sitä tukeva kalastusasetus tulevat voimaan tämän vuoden lopulla. Mielestäni verkkokalastuksessa ei tarvita koko Suomessa 240 metrin rajoitusta. On olemassa paljon vesialueita, joissa ei verkkokalastusta edes harrasteta, joten miksi siellä pitäisi kalastusta tarpeettomasti rajoittaa. Näkisin tärkeänä, että päätökset rajoituksista voitaisiin tehdä omilla kalatalousalueilla, joissa on paras tieto rajoituksen tarpeellisuudesta. Verkkojen merkintäsäännöksiä tulisi tarkentaa siten, että pyydyksen molemmissa päissä tulisi olla samanväriset liput. Katiskojen kohdalla merkinnäksi pitäisi riittää vesiväylien ulkopuolella kohomerkintä, kuten aikaisemminkin.

Taimenen alamitan nosto vuoden 2014 alusta peräti 60 senttiin on romahduttanut monin paikoin lupamyynnin, kalastajien määrän ja näiden myötä myös osakaskuntien tulot. Tähän on saatava muutos tulevassa kalastuslaissa ja -asetuksessa. Monessa vesistössä taimenen olemassaolo perustuu lähes kokonaan istutuksiin. Näistä istutuksista suurin osa kalastetaan kiinteillä pyydyksillä reilusti alle 60 sentin kokoisina. Mielestäni suurimmalta osalta yli yksivuotiailta istutustaimenilta ja -lohilta voitaisiin leikata rasvaevä pois. Näiden rasvaevättömien lohikalojen alamitta voitaisiin järvissä ja merellä alentaa jälleen 50 senttiin. Niin sanotuissa korttikoskissa sekä ”istuta ja ongi”- lammikoissa rasvaeväleikattujen kalojen alamitta on tarpeeton. Kalathan on istutettu sinne lupatuloilla kalastettavaksi. Kuhan alamitan tulisi olla merellä ja sisävesillä vähintään 40 senttiä, vaikka kuha ei ole kummassakaan biologisessa mielessä millään tavoin uhanalainen. Ahvenen kokoisina kuhan kalastaminen ei ole kovin mielekästä.

Hallitusohjelman mukaan uhanalaisten kalalajien suojelua tehostetaan ja toimeenpannaan kalatiestrategia. Äärimmäisen uhanalainen Saimaan-lohi tulisikin rauhoittaa kokonaan muutamaksi vuodeksi. Näkemykseni mukaan nyt olisi mahdollisuus rakentaa myös kalatiet lohen nousun turvaamiseksi. Jo kaksi metriä leveä väylä mahdollistaisi lohelle padon ohittamisen.

Itse näkisin hyvänä, että kalastusoikeuteen liittyisi myös tietynlainen raportointivelvollisuus erityisesti lohikalojen osalta. Tällainen lakisääteinen raportointivelvollisuus on ollut mm. metsästyksessä jo vuosikymmeniä.

Kari Kulmala

Sanomalehti Karjalainen 10.7.2015

Savon Sanomat 6.8.2015

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *