Tänään on tilipäivä

Tänään on tilipäivä useamman vuoden työstä. Omenat korissa lasketaan klo 20 jälkeen. Luottamusta kansanedustajaksi minulla joko on tai sitten ei ole. Olipa näiden vaalien tulos osaltani mikä hyvänsä, voin sanoa etten päivääkään vaalikampanjastani vaihtaisi pois. Ja näitä päiviä on ollut hyvin monenlaisia! Olen erittäin kiitollinen jokaisesta hetkestä vaalikentillä. Tämäkin vaalikampanja on opettanut minua ihmisenä hyvin paljon. Ehdokkaana laittaa aina itsensä, elämänsä ja myös perheensä arvostelun kohteeksi.

Kaikkein parasta vaalikampanjassa on ollut tavata ja kuunnella ihmisiä ja heidän tarinoitaan, koskettavia, liikuttavia ja jopa uskomattomia nykysuomessa. On ollut erittäin tärkeää kuulla, miten paljon ihmisiä pakotetaan kulkemaan luukulta luukulle, että hän saisi joka päivä ruokaa ja tarvitsemansa lääkeet. Tähän on todellakin saatava muutos pikaisesti! Minulle on henkilökohtaisesi ihan sama mikä puolue nämä asiat hoitaa, pääasia että nämä asiat tulevat hoidetuksi! Nämä keskustelut tulisi jokaisen kansanedustajan kuulla ja vieläpä ymmärtää!

Olen kokenut uskomatonta myötäelämistä perheeni, vaalipäällikköni, tukihenkilöideni ja äänestäjieni taholta. Ilman ehdokkuuttani tämä kaikki olisi jäänyt kokematta. Olen saanut vaalityössä apua itselleni täysin tuntemattomilta ihmisiltä koko Savo-Karjalan alueella. Viime vaaleihin verrattuna ero on ollut huikea! Erityisesti Pohjois-Savon alueelta on tullut paljon hienoja tuttavuuksia lisää.

Uskomatonta on ollut myös reippaiden maahanmuuttajien apu vaalimainoksieni jaossa omilla asuinalueillaan. En siis ole saanut maakunnissa rasistin leimaa, ja hyvä niin, koska en ole rasisti millään tavoin. Tapaan työssäni usein maahanmuuttajia ja pyrin luomaan turvallisuutta myös heidän keskuudessaan. Maahanmuuttajien kotouttamisessa ja asioiden järkeistämisessä on vielä paljon tekemistä, mutta se on yhteiskunnan tehtävä. Haluaisin olla jatkossakin päättämässä myös maahanmuuttoasioista, mutta mieluimmin Arkadianmäellä.

Suomessa tulevilla kansanedustajilla on paljon tekemistä. Toivottavasti tulevat kansanedustajat tulevat tasaisesti jokaiselta alueelta. Tällöin alueiden tarpeet tulevat huomioiduiksi paremmin kuin edellisellä vaalikaudella.

Kiitos jokaiselle vaalityössäni mukana olleelle! Minä en unohda!

Turvallisuudesta taitettuun indeksiin

Turvallisuus ja turvallisuudentunne ovat hyvinvointimme perustekijöitä ja meidän jokaisen perusoikeus. Arjen turvallisuutta luovat turvallinen koti-, asuin- ja työympäristö, turvalliset koulut, toimivat peruspalvelut, liikkumisen turvallisuus, riittävä toimeentulo sekä tarvittaessa nopea avun saanti ja tieto siitä, että häiriötilanteisiin on varauduttu asianmukaisesti.

Yksi tärkeimmistä arjen turvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä onkin pyrkiä ennakolta ehkäisemään onnettomuuksien tapahtuminen ja varautua pahimpaan. Minulle arjen turvallisuus on luottamusta siihen, että hyvinvointivaltio auttaa elämän kriisitilanteissa ja tarjoaa apua silloin kun sitä tarvitsee. Olen poliisina pyrkinyt tuottamaan turvallisuuspalveluita niitä tarvitseville kohta 30 vuoden ajan. Nykyisen kokoomusjohtoisen hallituksen aikana se on ollut entistä vaikeampaa.

Tällä hetkellä köyhyysrajan alapuolella elää 12 % suomalaisista. Vuonna 1995 osuus oli vain 7 %. Joka kymmenes suomalainen ansaitsee alle 1100 euroa kuussa. Tällä on vaikea tulla toimeen. Moni kokee jäävänsä ilman minkäänlaista tuki- tai turvaverkostoa. Eriarvoistuminen näkyy kaikissa ikäluokissa, erityisesti lapsiperheissä, työttömissä sekä eläkeläisissä.

1990-luvun laman aikana sosiaaliturvasta leikattiin ja palveluja karsittiin erittäin rajusti. Tehdyistä virheistä ei silti ole opittu, vaan samanlaista päätöksentekoa on tehty koko viimeisin vaalikausi. Päättäjien tulisi muistaa, että jokainen leikkaus ja kustannusten nousu näkyy ja tuntuu erityisesti siellä, missä jo nyt taistellaan arjen selviytymisen kanssa. Päättäjä, joka ei ole koskaan elänyt pienillä tuloilla ei voi ymmärtää millaista on taistella päivästä toiseen selviytymisen ja laskupinon kanssa.

Mielestäni vuonna 1996 käyttöön otettu eläkkeiden taitettu indeksi tulisi korjata. Aikaisemmin eläkkeiden kehitys seurasi puoliksi hintatason ja puoliksi palkansaajien ansiotason kehitystä. Näin tulisi olla myös jatkossa. Tuntuva korotus lapsilisiin ja työttömyysturvaan toisi myös helpotusta lapsiperheille joissa vanhemmista esim. toinen on työttömänä. Tulevan hallituksen on varmistettava, että pienituloisten ja köyhyysriskissä olevien kotitalouksien asema kohentuu. Kyse on aina viime kädessä arvovalinnoista, joita päätöksenteossa tehdään. Päätöksissä tulee aina korostua rehellisyys, inhimillisyys sekä oikeudenmukaisuus.

Kotiseutu-uutiset 9.4.2015

Keski-Karjalan mahdollisuudet

Yrittäjä luo työpaikkoja. Keski-Karjalassa on erinomaiset mahdollisuudet kehittää yritystoimintaa. Siihen tarvitaan vain luovuutta, oikea ajankohta, hyvää tuuria sekä yrittäjiltä ennakkoluulottomuutta. Esim. Puhoksesta on vesistöyhteys merelle, rautatie sekä myös valtatie 6. Yrityselämää ajatellen Keski-Karjalalla on myös täydellinen sijainti Venäjän naapurissa. Niiralassa on valtakunnallinen rajanylityspaikka, jossa rajanylittäjien määrä kasvaa vuosi vuodelta. Tuleva viisumivapaus moninkertaistaa rajanylittäjien määrän. Maakuntakaava sallii entistä suurempien liikekokonaisuuksien rakentamisen rajan tuntumaan. Kauniit ja puhtaat vesistömmekin ovat lähes hyödyntämättä. Näen suuria mahdollisuuksia juuri yrittäjien toiminnalle koko Keski-Karjalassa. Uskon, että Viron veromalli toteutuessaan toisi lisää yrityksiä alueelle. Tällöin veroeurot jäisivät Keski-Karjalaan ja rakentaisivat omaa seutukuntaamme.

Keski-Karjala ei mielestäni pysy riittävän elinvoimaisena pelkästään ulkopuolisten toimien seurauksena, vaan asukkaiden on itse pidettävä se elinvoimaisena ja tehtävä työtä sen eteen. Perusasiat on oltava kunnossa; nuorisolle on oltava mieleistä tekemistä, lapsiperheille on oltava hyvät ja monipuoliset harrastusmahdollisuudet sekä hyvät kokoontumispaikat ja lisäksi hyvät peruspalvelut. Muussa tapauksessa nuoriso ja lapsiperheet eivät tule, eikätkä pysy maaseudulla.

Maaseudun kehittämisessä näen erittäin tärkeänä Leader-toiminnan. Se on rahoituskanava, jonka avulla voidaan tukea paikallisesti pieniä kyläyhteisöjä ja yhdistyksiä, harrastusmahdollisuuksia ym. Monissa kunnissa Leader-rahoitusta ei tunneta eikä hyödynnetä tarpeeksi. Leader on mainio käytännöntason apukeino toteuttaa alueen kehittämistoimia elinvoimaisuuden säilyttämiseksi ja sen on tarkoitettu olevan jokaisen maaseudun asukkaan käytettävissä.

Viimeisin vaalikausi on ollut Keski-Karjalalle ja koko Pohjois-Karjalalle vaikeaa aikaa. Ilonaiheet ovat olleet vähäisiä. Toimintoja ja sitä mukaa työpaikkoja on keskitetty Kuopioon tai kuten prikaati, lakkautettu kokonaan. Nykyisiltä kansanedustajilta on puuttunut halu ja yhteistyökyky kehittää koko maakuntaa. Erityisesti tämä on näkynyt Keski- ja Pielis-Karjalan näivettymisenä. Molemmat olisivat tarvinneet oman kansanedustajan kuluneella vaalikaudella. Tulevissa eduskuntavaaleissa asia voidaan korjata tai sitten jatkaa edelleen tyytyväisenä Joensuulaisten tai Kuopiolaisten kansanedustajien johdolla. Sinä päätät, minä olen tarjolla puolustamaan Keski-Karjalaa!

Koti-Karjala 8.4.2015