Kalastus ja liikkuminen asuin- ja mökkirannassa

Säännöllisin välein poliisille tulee ilmoituksia kalamiehistä, jotka kalastavat ilmoittajien mukaan liian lähellä mökkirantoja ja laitureita. Ongelmat korostuvat erityisesti pienissä vesistöissä ja pienillä lammilla, missä tilaa kalastuksen harrastamiseen on vähän. Kesäisin kyse on erityisesti onginnasta, uistelusta sekä tuulastuksesta ja talvella pilkinnästä. Näistä onginta ja pilkintä ovat pääsääntöisesti jokamiehenoikeuksia, mutta liian lähellä toisen omistamaa rantaa ei saa silloinkaan kalastaa. Myös veneily ja kulkeminen jääalueella ovat jokamiehenoikeuksia, ellei niitä ole erikseen kielletty.
Kotirauhaa ei saa häiritä vesialueella. Kotirauhaa turvaavat rikoslain 24 luvun säännökset saattavat tietyissä tilanteissa ulottaa kotirauhan turvaaman piirin sellaiselle vesialueelle, joka sijaitsee asunnon tai loma-asunnon välittömässä läheisyydessä ja on rinnastettavissa piha-alueeseen. Kotirauhaa voidaan siis häiritä myös perinteisen piha-alueen ulkopuolelta.
Vesialueella noudatetaan vesilain säännöksiä. Vesilain 2 luvun 3 § ja vesiliikennelain 2 luvun 5 § edellyttävät, että vesillä liikkumisesta ei saa aiheutua tarpeetonta vahinkoa, haittaa tai häiriötä. Kalastuslain 6 luvun 39 § mukaan kalastusta harjoitettaessa on vältettävä kaikkea sellaista, mikä voi aiheuttaa rannan omistajalle tai haltijalle tarpeettomasti haittaa tai häiriötä. KHO:2003:23 päätöksessä todetaan, että kalastuslain mukainen liiallinen häirintä voi kohdistua myös kotirauhaan. Kyseisessä tapauksessa kalastusta harrastettiin aivan asunnon rannassa, eikä kalamies kehotuksista huolimatta poistunut alueelta.
Maalaisjärjellä ajateltuna tulisi kalastusta harrastavien ja luonnossa liikkuvien pysytellä sellaisella etäisyydellä rannasta, että mökin piha-alueella tai laiturilla oleskelevat voivat esimerkiksi saunoa, uida, grillata ja keskustella rauhassa. Silloin kun on epäselvää, saako alueella olla tai kalastaa jokamiehenoikeudella, niin se on hyvä pyrkiä ennakolta selvittämään maanomistajan tai mökkiläisen kanssa. Tällöin vältytään mahdollisilta ristiriidoilta, koska ne eivät ole kenenkään etu.
Karjalainen, Lieksan Lehti, Kotiseutu-uutiset, Koti-Karjala 7 – 10.1.2013

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *